Zástupci členských států EU v Praze jednali o archivaci a digitalizaci elektronických dokumentů

Zástupci členských států a Evropské komise na zasedání Fóra DLM v Praze ve dnech 8. a 9. září 2022 diskutovali o otázkách archivace a digitalizace elektronických dokumentů. Akce se pravidelně koná dvakrát ročně v zemi předsedající Radě EU.

Účastníci na pražském jednání sdíleli aktuální zkušenosti s propojováním datových fondů veřejné správy v členských zemích, zlepšením dostupnosti dat pro opakované využití informací veřejného sektoru či designu informačních systémů. Dalšími tématy byly využití umělé inteligence při správě informací a podpora standardizace a interoperability s důrazem na zajištění důvěryhodnosti i bezpečnosti uchovávaných informací. “Setkání umožnilo mezinárodně prezentovat úspěšné digitalizační aktivity v České republice a navázat osobní kontakty, což do budoucna napomůže při zapojení českých institucí a firem do projektů aplikovaného výzkumu v rámci EU,” konstatoval člen výkonného výboru DLM Fóra, Milan Vojáček z Národního archivu.

Evropská komise při této příležitosti představila nový infrastrukturní program Digital Europe, který má za cíl podpořit digitalizaci prostřednictvím dotací. Důraz klade především na podporu projektů v 5 klíčových oblastech: superpočítače, umělá inteligence, kyberbezpečnost, pokročilé digitální dovednosti a široké užití digitálních technologií napříč různými sektory.

Vznik organizace DLM iniciovala Evropská komise v roce 1996. Členy jsou veřejné archivy, odborníci z univerzitního prostředí, akademických ústavů a komerčního sektoru. Českou republiku v této organizaci reprezentuje Národní archiv ve spolupráci s odborníky MV. Vzhledem k tomu, že digitalizace a archivace dokumentů patří mezi priority Ministerstva vnitra, jsou závěry jednání pro tuto oblast velmi důležité.

Zdroj: MVCR

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář