Vodní hospodářství v roce 2020: postaveno bylo 64 čistíren, na vodovody je napojeno 94,6 % obyvatel

V roce 2020 bylo v České republice postaveno s pomocí Ministerstva zemědělství (MZe) 64 nových čistíren odpadních vod, 121 kilometrů vodovodů a 531 kilometrů kanalizací. Na vodní hospodářství poskytlo loni MZe dotace ve výši 3,4 miliardy korun. Vyplývá to ze Zprávy o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2020, takzvané Modré zprávy, kterou dnes MZe předložilo vládě.

MZe v roce 2020 spravovalo 16 dotačních programů zaměřených na vodní hospodářství, z toho bylo 14 národních a dva financované z národních a nadnárodních zdrojů. Celkově na ně poskytlo 3,4 miliardy korun.

Loni bylo v České republice zásobováno pitnou vodou z vodovodů 10,13 milionu lidí, což představuje 94,6 % z celkového počtu obyvatel. Délka vodovodní sítě byla prodloužena o 121 kilometrů a dosáhla 79 104 kilometrů. Nová výstavba a dostavba stávajících vodovodních systémů zvýšila počet zásobených obyvatel o 36 295. Počet vodovodních přípojek se zvýšil o 25 005 kusů a dosáhl počtu 2 206 798 kusů. Ve všech vodovodech bylo distribuováno 589,4 milionů m3 pitné vody. Spotřeba vody klesla o 4,6 litru/osobu/den na 129,2 litru/osobu/den. Nejvyšší podíl obyvatel zásobených pitnou vodou z vodovodů byl v Karlovarském kraji (100 %), v Praze (100 %) a v Moravskoslezském kraji (99,9 %), nejnižší byl v kraji Plzeňském (85,7 %) a Středočeském (85,9 %).

V roce 2020 žilo v domech napojených na kanalizaci 9,21 milionu lidí, to je 86,1 % z celkového počtu obyvatel ČR. Počet lidí napojených na kanalizaci vzrostl o 90 455. Délka kanalizační sítě byla prodloužena o 531 kilometrů a dosáhla 49 680 kilometrů. Počet čistíren odpadních vod se zvýšil o 64 na 2 795. Nejvyšší podíl obyvatel napojených na kanalizaci byl v Karlovarském kraji (100,0 %) a hlavním městě Praze (99,1 %), nejnižší podíl byl v Libereckém (73,9 %) a v Pardubickém kraji (74,7 %). Do kanalizací bylo vypuštěno (bez zpoplatněných srážkových vod) celkem 450,5 milionu m3 odpadních vod. Z tohoto bylo čištěno 97,5 % odpadních vod (bez zahrnutí vod srážkových), což představuje 439,3 milionu m3.

Průměrná cena bez DPH dosáhla v roce 2020 pro vodné 41,40 Kč/m3 a průměrná cena pro stočné 36,50 Kč/m3.

Českou republikou protéká téměř 100 tisíc kilometrů vodních toků s přirozenými i upravenými koryty. Na péči o ně vynaložili v roce 2020 správci vodních toků v působnosti MZe celkem 3,2 miliardy korun, obdobně jako v předchozím roce. V ČR se nachází přibližně 24 tisíc rybníků a vodních nádrží o celkové ploše 52 tisíc hektarů. V roce 2020 bylo vyloveno 20,4 tisíc tun tržních ryb.

Rok 2020 byl z hydrologického hlediska rozmanitý. Od ledna do května převažovaly podprůměrné hodnoty průtoků ve všech sledovaných povodích, pouze v únoru se v důsledku srážek a odtávání sněhu průtoky přiblížily průměru nebo dosahovaly i mírně nadprůměrných hodnot. Hydrologické sucho bylo nejhorší v dubnu a na začátku května, kdy poklesly průměrné průtoky k minimálním hodnotám. Od konce května se díky vydatným srážkám hydrologická situace výrazně zlepšila.

Srážkově byl rok 2020 nadnormální, průměrný roční úhrn srážek 766 mm představuje 112 % normálu za období 1981–2010. Jde o desátý nejvyšší roční úhrn srážek zaznamenaný v období od roku 1961. Teplotně byl rok 2020 silně nadnormální, průměrná roční teplota vzduchu (9,1 °C) byla o 1,2 °C vyšší než normál za období 1981–2010. Společně s roky 2000 a 2007 se tak rok 2020 řadí jako 5. až 7. nejteplejší v období od roku 1961. Předešlé dva roky 2018 a 2019 byly teplejší s průměrnou roční teplotou 9,6 a 9,5 °C.

TZ

Foto: MZP

@RadekVyskovsky

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář

Generated by Feedzy