Vláda schválila Národní program reforem ČR 2023

Dne 12. dubna 2023 byl na jednání vládního Výboru pro EU schválen Národní program reforem (NPR) ČR 2023. Tento strategický dokument popisuje reformy a investice, které vláda plánuje realizovat v horizontu přibližně 12 měsíců. Reformy obsažené v NPR vycházejí z programových priorit vlády a jsou provázané se strategickými a koncepčními dokumenty na národní úrovni. Letošní NPR obsahuje mimo jiné i popis investic na podporu zelené a digitální transformace jako například budování infrastruktury pro čistou mobilitu či opatření směřující k digitalizaci a zrychlení stavebního řízení.

Letošní NPR také popisuje pokrok v naplňování opatření stanovených v Národním plánu obnovy (NPO). ČR už splnila první balíček milníků a cílů NPO a v březnu letošního roku proto obdržela finanční prostředky z příslušného Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility).

Všechny členské státy EU připravují své NPR každoročně v rámci cyklu koordinace hospodářských politik EU, tzv. evropského semestru. Potřeba tohoto koordinovaného přístupu k hospodářským a sociálním politikám vyvstala v kontextu dopadů ekonomické krize po roce 2008. Členské státy zasílají Evropské komisi své NPR. Evropská komise pak s jejich využitím připraví analytické zprávy o jednotlivých státech a také navrhne Radě EU nová specifická doporučení pro členské státy.

NPR 2023 připravil (jako v předchozích letech) Odbor věcných politik EU, Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ve spolupráci s ministerstvy a také s hospodářskými a sociálními partnery, kteří měli možnost NPR připomínkovat. Nad pracovní verzí NPR se uskutečnila také diskuse u kulatého stolu, která byla zaměřena na nejdůležitější aktuální výzvy. Projednána tak byla například opatření pro zajištění energetické bezpečnosti, energetických úspor, zvyšování energetické účinnosti výroby a snížení rizika energetické chudoby.

TZ

 

​ 

Napsat komentář

HR a Jobs

Revoluce v benefitech se nekoná

[[{“value”:” I navzdory obavám z dopadu vládního konsolidačního balíčku na oblast zaměstnaneckých benefitů k žádnému kritickému scénáři nedošlo a očekávané plošné snižování benefitů se nekonalo.

Číst dále »