Velká Británie mění celní podmínky od 1. 1. 2021

London Britain

Čeští exportéři do Británie by si ve svém vlastním zájmu měli začít řešit nové celní povinnosti co nejdříve.

V současné době platí přechodné období, ve kterém je Spojené království v obchodním styku stále považováno za členskou zemi EU a britský trh je tudíž vnitřním EU trhem. Tento stav ale končí k 1.1. 2021 a ke změně celních podmínek dojde bez ohledu na výsledek probíhajících jednání mezi EU a Spojeným královstvím. Od ledna se bude v každém případě jednat o vývoz do třetí země a čeští exportéři do Británie by se na to měli včas připravit.

Pokud česká firma již exportuje do zemí mimo EU, může využít svůj stávající systém zpracování celních deklarací, číslo EORI apod. Pokud tomu tak není, je třeba si vše včas zajistit na Celní správě ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu rovněž k problematice Brexitu pravidelně pořádá webináře.

Novým podmínkám se budou muset přizpůsobit i britské firmy, které zboží z ČR dováží. Platí pro ně obdobná pravidla týkající se celní registrace, jako pro české vývozce. Proclení a platba případného cla je v jejich režii a předpokládá se, že většina dovozců využije specializovaných služeb mezinárodních přepravců nebo celních agentů. HM Revenue & Customs (britská celní správa) má na svých stránkách seznam více než šesti set takových subjektů.

Kromě celní administrativy čekají na vývozce změny týkající se povinné certifikace a označení výrobků pro britský trh. Bude zavedena značka UKCA (UK Conformity Assessed), která postupně nahradí evropské CE. Pro rok 2021 zůstává většina britských standardů stejná jako nyní, proto bude pro většinu zboží možné využít označení CE, doporučuje se však na systém nového značení přejít co nejdříve. Pro některé skupiny výrobků ale změny nastanou již v průběhu roku (např. pro zdravotnické pomůcky). Všem exportérům proto doporučujeme sledovat stránky britské vlády https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain-from-1-january-2021#legislation, kde jsou požadavky na označení a certifikaci publikovány.

Zdroj: CzechTrade Londýn

Napsat komentář