V rámci projektu Digitální úřad je publikována ucelená metodika pro digitalizaci

Metodika obsahuje jak znalostní a teoretickou část, tak i praktické postupy pro digitalizaci v jednotlivých oblastech.
Metodika je jedním z hlavních výstupů projektu Digitální úřad.
Je určena jak pro manažery v úřadech, tak pro odborné zaměstnance.

Digitalizace je hezká věc, ale kdo s tím úřadům opravdu pomůže? K tomu byl určen projekt Digitální úřad, který byl financován z prostředků MPO. Jedním z jeho hlavních výstupů je i ucelená znalostní metodika pro digitalizaci v úřadu. A ta je teď k dispozici nejen úřadům, ale komukoliv, kdo má zájem.

Citujeme z jedné z úvodních kapitol

Tato metodika obsahuje velké množství znalostí a odkazů na další zdroje. Je určena zejména úřadům, lze ji ale použít také při výuce a vzdělávání a odborné přípravě zaměstnanců úřadů zodpovědných za jejich efektivitu a fungování a za realizaci ICT. Metodika je rozdělena do dvou hlavních částí. Uvozuje je obecné shrnutí metodiky poskytující zejména manažerům to nejdůležitější. Část Legislativní a architektonický rámec a povinnosti – jak už její název napovídá, obsahuje podrobné vysvětlení zákonného rámce pro digitalizaci a rozvoj elektronického fungování veřejné správy a také informace o závažných částech architektury a využití Národní architektury ČR a architektury úřadu. V praktické části je pak také popsáno, jak pracovat s asi nejdůležitější částí architektury, a to dokumentem Národní architektonický plán. V rámci kapitoly Architektura úřadu se rozvádí jednotlivé oblasti architektury, které úřad musí v rámci rozvoje a budování architektury vytvářet a také je naplňovat. Část obsahuje i Legislativní rámec pro eGovernment a jeho podrobné vysvětlení. Jsou zde také uvedeny všechny obecné Povinnosti související s eGovernmentem a digitalizací. Konkrétní použití metodiky a znalostí je pochopitelně na každém. Nicméně, doporučujeme následující: Následuje část Digitalizace úřadu prakticky. V ní se kupříkladu rozebírají jednotlivé hlavní oblasti digitalizace, nástroje digitalizace a věnujeme se v ní také tomu, aby vnitřní digitalizace úřadu opravdu fungovala. Dozvíte se v ní mimo jiné i to, jak se řeší povinnosti informační koncepce úřadu. Na konci části jsou pak ještě vybrané doplňující postupy pro některé části digitalizace.

Vrcholoví manažeři si mohou pročíst jen stručné shrnutí metodiky a to by jim mělo pro vhled stačit.
Osoby zodpovědné za vedení ICT a za digitalizaci si mohou pročíst část Digitalizace úřadu prakticky a podle ní buď postupovat, nebo ukládat související úkoly.
Odborní pracovníci si musejí prostudovat nejprve Legislativní a architektonický rámec a povinnosti a podle zde získaných znalostí pak mohou realizovat úkoly digitalizace úřadu prakticky.

Dokument je svým rozsahem poměrně obsáhlý. Z jeho obsahu uvádíme ty důležité kapitoly a podkapitoly, aby si uživatel dokázal představit, co dokument obsahuje, ještě než se do něj začte:

Úvod

O projektu Digitální úřad
O této metodice
Účel a použití
Vztah k ostatním výstupům

Shrnutí metodiky

Část Legislativní a architektonický rámec a povinnosti

Úvod do legislativy, architektury, povinností a rámců eGovernmentu
Legislativní rámec pro eGovernment a digitalizaci úřadu
Architektura a architektonický rámec
Referenční rámec z Registru práv a povinností
Rámec pro správu a výměnu údajů
Povinnosti související s eGovernmentem a digitalizací

Část Digitalizace úřadu prakticky

Hlavní oblasti digitalizace
Nástroje digitalizace
Mantinely fungování úřadu a digitalizace
Výkon veřejné správy a poskytování služeb
Vnitřní digitalizace úřadu

Doplňující postupy pro některé části digitalizace

Obecné dopady nového legislativního EG rámce na úřady
Jak číst a pracovat s Národním architektonickým plánem
Desatero hlavních kroků k otevřeným řešením ICT v úřadu

Metodika digitalizace úřadu v rámci projektu Digitální úřad ke stažení

Zdroj: openczeg.cz

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář

burza index Praha
Ekonomika

Nový index PX START

Pražská burza zavádí od 18. 12. 2023 výpočet nového indexu PX Start (ISIN CZ0160000035). Součástí indexu jsou všechny akcie obchodované na trhu START, v současné

Číst dále »
Generated by Feedzy