V některých zemích je zakázáno kontaktovat dlužníka za účelem vymáhání pohledávek z jiné země

pohledávky legislativa

Pokud vám někdo dluží peníze v jiné zemi, tak si dejte pozor, komu svěříte vymáhání. V některých zemích se také můžete dostat do problému.

Bývá zvykem, že v případě soudního zahraničního sporu je nejlepším řešením, když se věci ujme místní právník, který je znalý místního práva a tamních poměrů. Při mimosoudním vymáhání zahraniční pohledávky ovšem často věřitel svěří svůj případ agentuře či právníkovi, který není ze země dlužníka. A to může být problém.

„Tato praxe je například zakázána v Belgii. Pokud vaše společnost není registrována u příslušného belgického ministerstva (Federal Public Service Economy), pak nemůžete v Belgii vykonávat inkasní činnost,“ uvádí Ladislav Procházka, CEO DC GROUP, která patří do největší sítě inkasních kanceláří TCM Group International a řeší pohledávky ve 148 zemích.

V belgické legislativě je uvedeno, že všechny agentury pro vymáhání dluhů, ať už belgické nebo zahraniční, se musí zaregistrovat u Federal Public Service Economy, než budou moci provádět činnosti smírného vymáhání dluhů, přičemž činnost smírného vymáhání pohledávek je uvedena jako jakákoli činnost prováděná společností, která spočívá v smírném vymáhání nezaplacených dluhů jménem třetích stran, jakož i smírné vymáhání pohledávek postoupených za úplatu. „Inkasní agentura, která není registrována u Federal Public Service Economy, nemá právo psát spotřebiteli nebo ho kontaktovat,“ dodává Procházka.

Než se tedy pustíte do vymáhání své pohledávky svépomocí, ujistěte se, že dodržujete mezinárodní legislativu.

TZ

Napsat komentář

HR a Jobs

Revoluce v benefitech se nekoná

[[{“value”:” I navzdory obavám z dopadu vládního konsolidačního balíčku na oblast zaměstnaneckých benefitů k žádnému kritickému scénáři nedošlo a očekávané plošné snižování benefitů se nekonalo.

Číst dále »