Úřad pokutoval kartel mezi firmami DEREZA a Auböck

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokuty v celkové výši 6 559 000 Kč soutěžitelům DEREZA, společnost s ručením omezeným, a Auböck s.r.o., za kartelovou dohodu o veřejné zakázce.

Obě společnosti využily leniency programu i procedury narovnání, uložené pokuty jsou díky tomu o 36 %, resp. 52 % (u společnosti Auböck) nižší. Rozhodnutí je pravomocné s výjimkou pokuty pro jednoho z účastníků, který podal proti její výši rozklad.

Uvedené společnosti se dopustily porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti se zadávacím řízením města Kralupy nad Vltavou „Rekonstrukce jídelny a kuchyně a přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou“, které bylo realizováno na počátku roku 2019. Úřad ve správním řízení prokázal, že soutěžitelé DEREZA a Auböck vzájemně koordinovali svou účast a nabídky do zadávacího řízení, a to tak, že výhodnější nabídku podala společnost DEREZA. Svým postupem tak ovlivnili výsledek zadávacího řízení a narušili hospodářskou soutěž.

Úřad se o veřejnou zakázku města Kralupy nad Vltavou v objemu přesahujícím 80 milionů korun začal zajímat na základě obdrženého podnětu. Obě společnosti poté v průběhu správního řízení podaly žádost o aplikaci programu leniency a sdělily Úřadu výměnou za snížení sankce podrobnosti o svém nezákonném jednání – soutěžitelé Auböck a DEREZA se dohodli na poskytnutí vypracovaného rozpočtu. Následně byl tento postup skutečně realizován a společnost Auböck použila rozpočet od společnosti DEREZA jako podklad pro vypracování fiktivní nekonkurenční nabídky. Nabídka společnosti Auböck pak byla z pohledu zadavatele méně výhodná než nabídka společnosti DEREZA.

Společnosti DEREZA byla uložena pokuta ve výši 3 748 000 Kč, pokuta pro společnost Auböck činí 2 811 000 Kč. Pokud by účastníci řízení nevyužili leniency programu a narovnání, hrozily by jim sankce převyšující v součtu 10 milionů korun a rovněž zákaz plnění veřejných zakázek až na 3 roky.

TZ

Obrázek: mestokralupy.cz

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář