Upřesnění k zasílání obchodních sdělení

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal velmi srozumitelné odpovědi na problematiku zasílání obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb.

Za nepřímou podporu zboží, služeb a image podniku lze považovat například zprávy obsahující přání k narozeninám nebo zprávy, které se tváří jako, že jsou zaslané od „kamarádů“, přičemž obsahují odkazy na internetové stránky e-shopu, bannery nebo obsahují představení firmy. Můžeme sem zařadit také zprávy obsahující různé uživatelské recenze, hodnocení nákupů (případně žádosti o takové recenze či hodnocení), nebo zprávy obsahující žádost o souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Často kladené odpovědi najdete zde.

ÚOOÚ opětovně zdůrazňuje skutečnost, že nelze odeslat obchodní sdělení na emailové adresy volně dostupné na internetu, ale pouze těm adresátům, kteří k tomu dali předem souhlas (tzv. zásada opt-in) nebo kteří jsou zákazníkem podnikatele, a to za splnění podmínek § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb.

Při šíření obchodních sdělení je zakázáno skrývat nebo utajovat totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje. Obchodní sdělení musí obsahovat identifikaci té fyzické nebo právnické osoby, jejíž výrobky, zboží či služby jsou obchodním sdělením propagovány. Pro takové označení je třeba uvést jasnou identifikaci podnikatele, tedy uvedení obchodní firmy, jména s dodatky a případně i dalších identifikátorů, jako např. IČO společnosti (dalším identifikátorem by mohlo být např. sídlo, DIČ, adresa provozovny). Za dostatečné označení nelze považovat například uvedení pouhého odkazu, který adresáta přesměruje na stránky toho, v čí prospěch je obchodní sdělení zasíláno. Adresát obchodních sdělení musí mít k této informaci přístup již v samotném obchodním sdělení. Nelze tedy tolerovat, aby zjišťoval totožnost toho, jehož jménem se komunikace uskutečňuje, prostřednictvím proklikávání se na webové stránky.

Za šíření obchodních sdělení je odpovědný jak samotný odesílatel obchodních sdělení, tak také subjekt, v jehož prospěch jsou obchodní sdělení zasílána.

Mgr. Eva Škorničková, www.gdpr.cz

Eva Škorničková

Napsat komentář