Studie: Technologické trendy, které ovlivní naši brzkou budoucnost

Technologické trendy

Studie Technology Vision 2018 společnosti Accenture vymezuje zásadní technologické trendy, které ovlivní naši blízkou budoucnost. Reálné aplikace umělé inteligence, rozšířené reality, inovativní způsoby využití blockchainu či pokročilých analytických funkcí se ale už teď prosazují v reálném životě progresivních firem nebo institucí – i v ČR a v okolních zemích.

„Velmi rychlé pokroky v rozvoji umělé inteligence a dalších technologií urychlují vytváření inteligentních podniků a umožňují společnostem aktivně vstupovat do životů lidí. Nutnou podmínkou úspěchu bude změna způsobu vedení firem, posun k růstu důvěry a zodpovědnosti,“ shrnuje jeden ze závěrů studie Accenture Technology Vision 2018 Gianrodolfo Tonielli, který z Prahy řídí divizi Accenture Technology ve střední a východní Evropě.

Jaké příklady můžeme již nyní najít v České republice? „Například startup Flatio umožňuje zájemcům o koupi nemovitosti pomocí brýlí s aplikací virtuální reality prostory ‚navštívit‘ a projít, což je zážitek nesrovnatelný s prohlídkou fotografií. České HR společnosti Proudly pomáhá virtuální realita přilákat potenciální zaměstnance pro jejich klienty. Vytvářejí virtuální prohlídky pracoviště, které uchazečům o zaměstnání přiblížují kulturu a atmosféru společnosti a poskytují jim reálný pohled na práci zde,“ zmiňuje konkrétní lokální příklady Adam Leščišin z regionálního zastoupení Accenture. „Pro mnohé společnosti je zásadní pravdivost informací. Například Čepro, které zajišťuje přepravu, skladování a prodej ropy, využívá systém, který vyhodnocuje anomálie dat a pomáhá tak předejít potenciálním problémům. Znalost přepravních charakteristik a síťových toků jim umožňuje dělat kvalifikovaná nákupní rozhodnutí, ale také odhalit a odstranit nežádoucí anomálie v infrastruktuře.“

Všem dobře známý Amazon se díky svému zařízení Echo a robotické asistentce Alexe začlenil do života lidí do takové míry, že bytoví developeři stavějí inteligentní uzamykatelné skříňky umožňující kurýrům doručovat zboží, i když nikdo není doma. Jako další praktickou aplikaci lze uvést AI nástroj pro identifikaci nepravdivých údajů na webu a sociálních médiích AdVerif.ai, který využívá Evropská unie. Ten při ověření údajů spouští algoritmus porovnávající zdroje uvedené v článku s katalogem stránek, které zveřejňují falešné zprávy, zesměšňující informace, clickbait, či politickou propagandu.

Jiným příkladem, tentokrát ze státní správy, je partnerský ekosystém založený na blockchain technologii, který využívá estonský stát. Veřejné údaje, zdravotní záznamy, informace o pobytu lidí apod., jsou uloženy a udržovány výhradně místními úřady, ne v podobě centralizované databáze. Při získávání informací potřebných k různým úkonům státní správy, ať už jde o vytvoření rodného listu nebo podání policejní zprávy, vládní zaměstnanci používají „X-road“ – inteligentní systém, který automaticky určí identitu dotazovatele, ověří jeho pověření k přístupu a usměrňuje způsob nakládání s informacemi i dobu, po kterou údaje mohou být využívány.

Umělá inteligence také pomáhá s výzkumem léčiv pro boj s rakovinou. Maďarská firma Turbine vytvořila AI systém, který modeluje, jak funguje rakovina na molekulární úrovni a testuje, jak na něj působí různé chemické sloučeniny a další potenciální léčiva. Další příklad aplikace AI „pro lidi“ je ze slovenské Tatra banky, která využívá systém rozpoznávání tváří pro hodnocení spokojenosti zákazníků. AI v této bance ale také pomáhá v reálném čase testovat bankovní produkty a vyhodnocovat demografická data.

Aplikace rozšířené reality jsou zase přímo stvořené pro různé simulační a tréninkové programy. Například Penny Market v Rumunsku začal využívat chytré brýle, aby zrychlil vyskladňování zboží. Díky jejich využití se zvýšila produktivita práce a časové úspory ve skladovém hospodaření dosahují 15–30 %. Polská společnost CTA zase využívá VR pro školení pracovníků z ropného a energetického průmyslu. Například pro nácvik chování v nebezpečných situacích, které mohou nastat na pobřežních plošinách, který tak může probíhat na dálku.

Napsat komentář