Průzkum: Češi vidí e-shop jako základ chytré prodejny

smart shopping mall

Čeští podnikatelé si pod pojmem chytrá prodejna představují především provozování e-shopu či obecně využití chytrých technologií. Vyplývá to z průzkumu pro Rok digitálního podnikání 2019.

Mezi nejvyužívanější technologie pak respondenti řadí elektronické platební metody (78 procent), internet věcí (síť pro propojování a vyměňování dat), online marketing a cloudové úložiště. Průzkum si od agentury Ipsos nechala zpracovat Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR na vzorku stovky podnikatelských subjektů, z nichž 66 procent byly firmy a 34 procent OSVČ.

„Řada podnikatelů zapomíná na to, že nový web či aplikace má pomáhat k dosažení lepších obchodních výsledků. Snažíme se proto neustále připomínat, že je nutné stanovit si jasně měřitelné cíle, mezi které patří zejména získávání poptávek z internetu, zviditelnění v online prostoru či snížení nákladů. Věříme, že správný design webu není dílem geniálního umělce, ale projeví se ve zvýšení počtu objednávek, návštěvnosti, či zobrazení ve výsledcích vyhledávání,” říká Lukáš Pilka, kreativní ředitel digitální agentury BlueGhost.

S moderními technologiemi si naprostá většina obchodníků spojuje především využití elektronických platebních metod. Z průzkumu nadále vyplývá, že 13 procent dotázaných upozorňuje na nutnost obecné automatizace a digitalizace. Webové stránky přizpůsobené chytrým telefonům možná překvapivě provozuje jen 57 procent obchodníků.

Respondenti pak ve strukturovaném dotazníku uvedli, že chytrá prodejna by měla mít propojený e-shop, platební terminál, pokladní systém a skladové hospodářství. Mezi chytré technologie rovněž řadí interaktivní prvky (například dotykové obrazovky) zobrazující informace o produktu nebo chytré cenovky, které umožňují měnit cenu produktů online.

Nadšení z chytrých technologií se neodráží na výši investic

I když se čeští podnikatelé mohou řadit mezi technologické nadšence, na výši investic se to neodráží. Pouze 41 procent podnikatelů a firem v minulém roce investovalo alespoň 10 tisíc korun do informačních a účetních systémů. Do online marketingu pak investovalo takovou částku 43 procent dotazovaných, menší částky jich však investovalo 77 procent. Do digitálních technologií alespoň něco investovalo 58 procent podnikatelů.

Napsat komentář