Prodloužení účinnosti Dočasného rámce pro opatření státní podpory při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19

Amendment to the Temporary Framework for State aid

Evropská komise prodloužila a zároveň rozšířila oblast působnosti Dočasného rámce státní podpory přijatého dne 19. března 2020 na podporu ekonomiky v souvislosti s vypuknutím koronavirové nákazy COVID-19.

Všechny oddíly Dočasného rámce se prodlužují o šest měsíců, tedy do 30. června 2021 a část umožňující podporu rekapitalizace se prodlužuje o tři měsíce, tedy do 30. září 2021 (tato opatření mohla být původně prováděna do 30. června 2021). Následně Komise před 30. červnem 2021 přezkoumá a posoudí potřebu dalšího prodloužení nebo úpravy Dočasného rámce.

Pozměňovací návrh rovněž zavádí nové opatření, které umožní členským státům podporovat společnosti čelící poklesu obratu během způsobilého období nejméně o 30% ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 z důvodu propuknutí koronaviru. Podpora přispěje na část fixních nákladů příjemců, která není kryta jejich příjmy, a to až do maximální výše 3 miliony EUR na podnik. Cílem podpory těchto společností dočasným příspěvkem na část jejich nákladů je zabránit zhoršení jejich kapitálu, udržet jejich obchodní činnost a poskytnout jim silnou platformu pro zotavení.

Text změn Dočasného rámce je k dispozici na této webové stránce:

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_4th_amendment_and_prolongation_temporary_framework_en.pdf

Napsat komentář