Předseda ÚOHS zvýšil pokutu pro soutěžitele Lorenc Logistic

Lorenc web

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna v rámci řízení o rozkladu podaném společností Lorenc Logistic, s.r.o., navýšil pokutu uloženou této společnosti za účast v kartelové dohodě na 2 413 000 Kč.

Společnost Lorenc Logistic, s.r.o. (dále jen Lorenc) se společně se soutěžitelem EXPRES VAN s.r.o. (dále jen EXPRES) účastnila kartelové dohod týkající se veřejných zakázek Správy železnic s názvem Přeprava obchodních balíků 2014–2016 a Přeprava obchodních balíků 2016–2018, jejímž cílem bylo, aby zakázku získala společnost EXPRES. Podrobnosti zde: https://bit.ly/3vVXEqn

Společnost Lorenc přistoupila v rámci prvostupňového řízení na narovnání s Úřadem, za což dostala o 20 % nižší pokutu ve výši 2 100 000 Kč a nebyl jí uložen zákaz plnění veřejných zakázek. Soutěžitel Lorenc však následně podal proti výši pokuty rozklad, v němž argumentoval například tím, že jednání nemělo žádný dopad na soutěž, daňového poplatníka či zadavatele, že z jednání neměl prospěch a že pokuta je likvidační a nespravedlivá při porovnání s pokutou pro společnost Expres.

Předseda ÚOHS rozkladu nevyhověl a zdůraznil, že odmítá snahu o bagatelizaci předmětného protisoutěžního jednání. V případě zakázaných dohod typu „bid rigging“ není primárně postihován výsledek/dopad jednání ve shodě, ale samotné jednání jako takové – zakázaná cílová dohoda.

Předseda Mlsna současně upřesnil, že sankce neměla být stanovena na základě obratu soutěžitele za rok 2019, nýbrž z již dostupných údajů za rok 2020. Při výpočtu na základě účetních podkladů za rok 2020 pak byla pokuta pro soutěžitele Lorenc stanovena na 2 413 000 Kč. K tomu předseda Úřadu poznamenal, že podatel rozkladu si musí být vědom skutečnosti, že v druhostupňovém řízení u Úřadu může být pokuta i zvýšena.

TZ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář