Předseda ÚOHS vyzval české europoslance, aby nepodporovali protisoutěžní regulaci zemědělství

EU kartel zemědělství

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna oslovil svým dopisem všechny zástupce České republiky v Evropském parlamentu, aby nehlasovali pro legislativní návrhy, jejichž výsledkem by mohlo být výrazné narušení soutěžního prostředí v zemědělském sektoru.

Předseda ÚOHS upozornil na protisoutěžní charakter některých pozměňovacích návrhů k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty. „V případě schválení těchto návrhů reálně hrozí narušení či úplné vyloučení hospodářské soutěže na dotčených zemědělských trzích, což by mělo negativní dopad nejen na zemědělce, ale především na koncové spotřebitele,“ uvedl ve svém dopisu předseda ÚOHS.

Uvedené pozměňovací návrhy excesivním způsobem rozšiřují pro oblast zemědělství dosavadní výjimky z článku 101 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, který zakazuje uzavírání dohod omezujících soutěž. Navrhovaná právní úprava mimo jiné připouští, aby v zemědělském sektoru bylo možno uzavírat kartelové dohody celých dodavatelských řetězců o cenách a množství, povoluje krizové množstevní kartely či národní kartely a zakazuje další prodej zboží se ztrátou.

TZ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář

HR a Jobs

Revoluce v benefitech se nekoná

[[{“value”:” I navzdory obavám z dopadu vládního konsolidačního balíčku na oblast zaměstnaneckých benefitů k žádnému kritickému scénáři nedošlo a očekávané plošné snižování benefitů se nekonalo.

Číst dále »