Praha nechala vypsat výběrová řízení na pozice všech ředitelů v Dopravním podniku

„Tohle je další z kroků postupného narovnávání pořádků v Dopravním podniku. Matej Augustin byl hned první den zatčení odvolán a máme už dva týdny vypsané výběrové řízení na pozici ekonomického ředitele Dopravního podniku. Vypsáním výběrového řízení na další členy vedení Dopravního podniku dáváme jasný signál, že Dopravní podnik začíná znovu, lépe a s čistým štítem. Současné vedení se může do výběrového řízení přihlásit a ukázat své schopnosti v konkurenci dalších účastníků,“ vysvětluje náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

„Za dva týdny jsou volby. Proto jsme výběrové řízení nyní nastartovali, ale kvůli stabilitě firmy je lepší, když k výběru dojde po volbách těmi, kdo sestaví vládnoucí koalici. Situací, kdy na obsazování pozic již netlačí koaliční partneři, konkrétně Petr Hlubuček a Jiří Pospíšil, se nám otevřela cesta k očistě největší městské společnosti. Stejně tak jsme nejen v Dopravním podniku mohli posunout další oblasti, jako ochrana takzvaných whistleblowerů nebo protikorupční certifikace,” doplňuje náměstek Adam Scheinherr.

Vedle personálních změn Praha a její městské společnosti implementují také protikorupční směrnice. Díky schválené směrnici o whistleblowingu byl například v DPP zaveden další kanál pro bezpečné oznamování nekalého jednání – anonymní telefonická linka. Ve společnosti byla tato směrnice o whistleblowingu implementována již v červnu, a to bez ohledu na kauzu Dozimetr. Stalo se tak proaktivně i přes to, že stát nestíhá transpozici směrnice EU, a tedy pro společnost zatím není nic takového povinné.

Stejně tak tomu je i ve společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK), kde byla zavedena webová platforma Whistlelink – Etická linka TSK. Ta umožňuje komukoliv anonymně oznámit podezření na nekalé chování a zajišťuje účinnou ochranu oznamovatelů, kteří přijdou do styku s ilegální činností.

„Vedle personálních změn také v Dopravním podniku vytváříme prostředí, kde se zaměstnanci mohou cítit bezpečně, a nahlásit, pokud se podobně jako já setkají s nelegálním chováním třeba v podobě korupce. Jsem rád, že na potřebu takového prostředí před pár dny společně upozornily Transparency International a Rekonstrukce státu. V Technické správě komunikací hlavního města Prahy i v Dopravním podniku jsme doporučovaná opatření již dávno zavedli,“ uzavírá náměstek primátora Adam Scheinherr.

Dopravní podnik dále upravil limity soutěžení pod maximální částky, které umožňuje zákon. Ten určuje Dopravnímu podniku pro stavební práce limit 140 milionů Kč, pro dodávky a služby 11 milionů Kč. Pro zveřejňování poptávkových řízení na stavební práce byl v DPP od července snížen limit z 50 na 20 milionů Kč bez DPH a od nového roku to bude 6 milionů Kč bez DPH. V případě dodávek a služeb jsou poptávková řízení zveřejněna od hodnoty vyšší než 2 miliony Kč.

DPP i TSK také pracují na získání antikorupčního certifikátu ISO 37001. Úspěšnou certifikaci lze čekat do konce tohoto roku. Zároveň DPP pracuje na implementaci certifikátu ISO 37301 Compliance Management System, jehož úspěšnou certifikaci očekáváme v první polovině roku 2023.

Pracuje se i na aktualizaci stanov společnosti a smluv o výkonu funkce. Do smluv nově bude implementováno, že pokud člen představenstva poškodí dobrou pověst společnosti či jiným způsobem poškodí společnost, nebude se mu vyplácet odchodné ani cílové odměny. Stanovy společnosti budou nově určovat politiku odměňování, která bude muset být zveřejněna na stránkách společnosti a pravidelně aktualizována. Podobně bude DPP postupovat i v případě nevyplácení odměn pro Mateje Augustina.

V návaznosti na rozhodnutí Rady hl. m. Prahy z letošního června Dopravní podnik hl. m. Prahy ve středu 7. září 2022 vyhlásil šest otevřených výběrových řízení na obsazení pozic všech úsekových ředitelů, tj. nejvyššího vedení společnosti. Jedná se o pozice těchto ředitelů: generálního, bezpečnostního, dopravního, personálního, technického – Povrch a technického – Metro. Zájemkyně a zájemci, kteří splňují požadavky a předpoklady pro výkon některé z těchto funkcí, mohou podat přihlášku společně se životopisem a motivačním dopisem do 15. října 2022 do 18:00 hodin prostřednictvím kariérních stránek DPP, nebo ji mohou na adresu sídla DPP zaslat poštou. Výběrová řízení budou mít několik kol, jejichž součástí bude kromě jiného vypracování a prezentace případových studií pro daný obor.

Výběrové řízení na obsazení pozice ekonomického ředitele vyhlásil Dopravní podnik již 23. srpna 2022, termín pro podání přihlášek na tuto pozici společně se životopisem a motivačním dopisem je do tohoto pátku 9. září 2022 do 18:00 hodin. DPP je organizačně členěn do sedmi úseků, každý z nich řídí příslušný ředitel. Nejvyšší vedení DPP proto tvoří sedm úsekových ředitelů.

Zdroj: MHMP

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář