Podpory do agrárního sektoru vzrostly o více než 8 procent na 74,6 miliardy korun

České zemědělství dosáhlo podle předběžných údajů Souhrnného zemědělského účtu za rok 2020 nejvyšší hodnoty zemědělské produkce za posledních pět let, a to 147 miliard korun v základních běžných cenách. Uvádí to Zpráva o stavu zemědělství za rok 2020, kterou dnes schválila vláda.

Podle takzvané Zelené zprávy byl meziroční vývoj tržních podmínek pro zemědělství relativně méně příznivý než v předchozím období. Ceny zemědělských výrobců v meziročním srovnání loni klesly na 96,6 % úrovně roku 2019, zatímco celkový index vstupů do zemědělství mírně meziročně vzrostl na 100,4 %. V potravinářském průmyslu lze vývoj podle klíčových ekonomických ukazatelů hodnotit spíše pozitivně. Spotřebitelské ceny potravin a nealkoholických nápojů vzrostly v roce 2020 na 104,5 % úrovně předchozího roku.

Celkové výdaje na podporu agrárního sektoru loni meziročně vzrostly o 8,2 % na 74,6 miliardy korun. Z celkových výdajů se podpory přímo zemědělským podnikům zvýšily o 6,1 % na 52,6 miliardy korun. Další podpory šly kromě jiného do potravinářství, rybářství a na veřejné výdaje na obecné služby (nejdou přímo zemědělským podnikům), jako například do zemědělského školství, výzkumu, poradenství, informatiky a na kontrolní činnost rezortu. Značná část uvedeného zvýšení podpor (celkem 2,4 mld. Kč) připadá na kompenzace za dopady COVID-19. Přímé podpory zemědělským podnikům dosáhly v průměru téměř 15 tisíc korun na hektar zemědělské půdy.

Ke konci roku 2020 bylo v ČR 4 665 ekologických zemědělců a 865 výrobců biopotravin a podíl ekologicky obhospodařované půdy k celkové výměře zemědělské půdy 15,3 %.

Z celkové loňské sklizňové plochy obilovin v ČR, tedy 1 344,9 tisíce hektaru zaujímaly největší podíl pšenice (59,4 % celkové plochy) a ječmen (24,7 %). Produkce sklizených obilovin dosáhla výše 8 126,7 tisíce tuny, což je oproti předchozímu roku nárůst o 6,3 %.

Zaměstnanost v zemědělství je podle Zelené zprávy prakticky stabilizovaná, v posledních dvou letech se počet pracovníků v této oblasti pohybuje mírně pod hranicí 100 tisíc. Loni činil počet pracovníků v zemědělských podnicích 98,8 tisíce, oproti roku 2019 klesl o 0,2 %. Nejvíce zastoupení jsou pracovníci ve věku 45 až 59 let (40 %), poté 30 až 44 let (31,8 %).

Záporná bilance českého agrárního zahraničního obchodu se loni vzhledem k výraznějšímu nárůstu vývozu meziročně zlepšila, a to o 10,6 miliardy korun na 36,8 miliardy. Ve vývozu nadále převažují zemědělské suroviny nad výrobky s vyšší přidanou hodnotou.

Zdroj: TZ/Ministerstvo zemědělství ČR

@RadekVyskovsky

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář

Generated by Feedzy