NSS rozpustil politickou stranu PRO, dalším pěti pozastavil činnost

Sedmičlenný senát ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí (tzv. volební senát) v čele s předsedou Tomášem Langáškem dnes pokračoval v rozhodování o návrzích vlády na rozpuštění či pozastavení činnosti politických stran a hnutí.

K pěti politickým stranám rozpuštěným včera dnes přibyla šestá – volební senát rozsudkem rozpustil a poslal do likvidace politickou stranu PRO, neboť činnost této politické strany již byla dříve volebním senátem pozastavena z důvodu neplnění zákonných povinností a ani poté tato politická strana svá pochybení nenapravila. Nejvyšší správní soud tak dnes její činnost definitivně ukončil a zrušil ji.

Volební senát se dnes zabýval také dalšími návrhy vlády na pozastavení činnosti politických stran a hnutí z důvodu, že neplní své zákonné povinnosti, zejména předkládat výroční finanční zprávy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí nebo oznámit Ministerstvu vnitra ustavení svých orgánů. K 27 politickým stranám a hnutím, jejichž činnost pozastavil včera, dnes přibylo dalších pět: KOMUNISTICKÁ STRANA ČESKÁ 21, Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu, LIDÉ PRO, NESPOKOJENÍ OBČANÉ! a PRO občané.

O zbývajících 11 návrzích vlády na rozpuštění nebo pozastavení činnosti politických stran a hnutí z celkových 50, které Nejvyšší správní soud obdržel 7. února 2022, rozhodne volební senát v dalších týdnech. Věci jsou vedeny pod spisovými značkami Pst 1/2022 až Pst 50/2022.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář

Generated by Feedzy