Novým ředitelem Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí je Robin Maialeh

Ředitelem Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV) je od začátku letošního října Robin Maialeh. V čele instituce, jejíž tradice sahá až do roku 1919, je nyní uznávaný odborník působící na řadě českých i zahraničních univerzit.

„Podařilo se vybrat osobnost s praxí v odborných institucích, který může výzkumný ústav posunout na novou úroveň. Data z VÚPSV využíváme především pro analýzy trhu práce nebo při nastavení prevence a řešení sociálních problémů,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí.

Robin Maialeh

Inženýrský titul získal na Provozně ekonomické fakultě ČZU, doktorát pak na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. V zahraniční absolvoval studijní a vědeckovýzkumné stáže na Princeton University, UC Berkeley či Bern University of Applied Sciences. Své akademické působení spojil především s pražskými univerzitami, konkrétně s VŠE, ČVUT, VŠCHT a Unicorn University. Na posledně jmenované vysoké škole zastával pozici prorektora pro kontrolu kvality. Mimo akademickou půdu působil jako projektový manažer a seniorní analytik v soukromém sektoru. Je autorem odborných knih a článků v oblastech ekonomické nerovnosti, politické ekonomie a vědecké metodologie.

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Historie ústavu sahá až do začátku minulého století, kdy bylo založeno první výzkumné pracoviště v resortu práce a sociálních věcí – Sociální ústav Československé republiky (1919). Výzkumná činnost dnešního VÚPSV vychází z těchto tradic a je inspirována i aktivitami příbuzných ústavů a výzkumných center v evropských zemích.

Právní forma Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí se od 1. ledna 2007 změnila ze státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci. Hlavní náplní ústavu je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni, formulovaný podle aktuálních potřeb orgánů státní správy, popřípadě neziskových či privátních subjektů. Ústav také vykonává konzultantskou činnost pro uživatele výsledků výzkumů, organizuje semináře, konference a vydává odborné publikace. Výzkumné projekty se každý rok připravují ve spolupráci se zřizovatelem a zainteresovanými subjekty s ohledem na kontinuitu vývoje vědy a výzkumu v předmětných oblastech. Mezi hlavní výzkumné zájmy ústavu patří: trh práce a zaměstnanost; sociální dialog a pracovní vztahy; sociální ochrana; rodina; rovné příležitosti; příjmy a mzdy, teorie sociální politiky.

Zdroj: MPSV

Foto: Facebook

@RadekVyskovsky

Zdroj: JOBS NETWORK NEWS

Napsat komentář

Generated by Feedzy