Nový portál pro lodě nabízí informace ze 13 evropských zemí

lodě portál plánování

Vůdci říčních plavidel mohou od konce září zdarma najít informace potřební k plánování svojí plavby na novém webu, který shromažďuje informace ze 13 evropských zemí včetně ČR. Systém dnes novinářům představili zástupci ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest (ŘVC) a Státní plavební správy (SPS). Portál nazvaný EuRIS mapuje 17.000 kilometrů vnitrozemských vodních cest a zahrnuje informace o plavebních komorách a dalších stavbách, stavech vody či aktuálním provozu. Zahrnuje i plánovač plavby.

Propojení informačních systémů jednotlivých zemí začalo v roce 2017 a podle ředitele odboru vodní dopravy ministerstva dopravy Evžena Vydry stálo český stát 60 milionů korun, z toho 50 milionů korun šlo z evropských peněz. Celkové náklady byly asi 650 milionů korun. Systém podle ředitele výrazně zjednoduší plánování plaveb. „Prostřednictvím jedné obrazovky se dostanete na všechna data z jednotlivých členských států,“ řekl.

Systém zahrnuje informace, které poskytuje Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Francie, Německo, Maďarsko, Lucembursko, Nizozemsko, Rumunsko, Srbsko a Slovensko. Českým správcem systému je SPS, která do systému dodává informace o 315 říčních kilometrech – na Labi se jedná o úsek od hranice s Německem po Přelouč a na Vltavě od Mělníka po Slapy.

Všechny informace jsou zdarma, a to i pro veřejnost. Majitelé či kapitáni lodí mohou po registraci využívat některé další služby, jako je zasílání automatických upozornění na dosažení nastavených vodních stavů nebo sledování svých lodí s pomocí GPS.

Portál zahrnuje informace o asi 2800 evropských plavebních komorách včetně rozměrů, aktuálních uzávěrách a obsazenosti nebo průměrné době proplutí. Uživatelé na webu najdou také informace o vodních stavech, přístavech či mostech. Portál shromažďuje i zprávy o aktuálních omezeních na řekách a zahrnuje plánovač trasy, který bere v potaz všechny zmíněné informace. Plavební mapy si lze rovněž zdarma v elektronické podobě stáhnout.

Zdroj: allnews.cz

Foto: Shutterstock

Napsat komentář

HR a Jobs

Revoluce v benefitech se nekoná

[[{“value”:” I navzdory obavám z dopadu vládního konsolidačního balíčku na oblast zaměstnaneckých benefitů k žádnému kritickému scénáři nedošlo a očekávané plošné snižování benefitů se nekonalo.

Číst dále »