Nepřehlédnutelné varování před kolizemi ve skladech

Linde vozík

Varovné světlo BlueSpot od společnosti Linde Material Handling nastavilo před několika lety bezpečnostní standard po celém světě. Nyní Linde MH tento optický varovný systém inovovalo a představilo jeho novou verzi Linde TruckSpot. Systém projekce červeného výstražného trojúhelníku na podlahu signalizuje, že se blíží vysokozdvižný vozík, což účinně snižuje pravděpodobnost vzniku nebezpečné situace.

Červené výstražné trojúhelníky na bílém pozadí jsou po celém světě chápány jako varování před nebezpečím. V silniční dopravě upozorňují na nebezpečná místa, nepřehledné křižovatky, úseky s častým výskytem nehod, příkrá klesání a mnoho dalšího. Společnost Linde Material Handling vyvinula optický varovný systém pro vysokozdvižné vozíky, který využívá intuitivního vnímání tohoto symbolu. Projekce velkého výstražného trojúhelníku se symbolem vozíku Linde TruckSpot kombinuje osvědčené výhody systému BlueSpot s ještě výraznějším varovným efektem. Tato inovace potvrzuje prohlášení společnosti Linde MH, že neustále rozvíjí a zlepšuje svá již existující řešení.

Výstražné světlo TruckSpot je určeno především pro varování okolí při jízdě vozíku vzad, kdy má řidič obtížnější výhled na cestu. Pomocí LED technologie generuje systém TruckSpot jasný varovný symbol o velikosti cca 1,25 metru. Ten se trvale zobrazí na podlaze ve vzdálenosti asi 4 metrů za vozíkem nebo volitelně pouze v režimu při jízdě vzad. Chodci a řidiči dalších vozíků mohou z promítaného obrazu výstražného trojúhelníku, který obsahuje symbol vysokozdvižného vozíku, jasně identifikovat, že se blíží vozík a instinktivně uvolnit jízdní trasu. V případě potřeby lze Linde TruckSpot kombinovat se světlem Linde BlueSpot. „V takovém případě pak BlueSpot varuje, když vozík pojíždí směrem vpřed, a TruckSpot se použije během couvání,“ vysvětluje Michael Fuchs.

„Chtěli jsme vytvořit jasný a srozumitelný varovný symbol,“ pokračuje Michael Fuchs, Product Manager Retrofit Solutions z Linde Material Handling. „Byl to také jasný požadavek ze strany zákazníků. Varovná projekce Linde TruckSpot značně zvyšuje bezpečnost všech účastníků logistických procesů, zejména ve vysoce frekventovaných skladech, ve výrobních provozech nebo na nepřehledných křižovatkách. Význam takovýchto varovných systémů nelze podceňovat. Podle statistik Německé asociace odpovědnosti zaměstnavatelů (BGHW) dochází k 65 % všech nehod souvisejících s vysokozdvižnými vozíky v situacích, kdy se jejich trasa kříží s trasami chodců nebo s dalšími překážkami.“

Výhodou varovného systému TruckSpotu je, stejně jako u varovného světla Linde BlueSpot, také fakt, že pracovníky logistiky nerozptyluje rušivými akustickými signály. „Naše řešení je ideální pro hlučné pracovní prostředí, kde mohou zaměstnanci zvukovou výstrahu snadno přeslechnout,“ zdůrazňuje Michael Fuchs. Díky sofistikované světelné technologii nemá systém Linde TruckSpot žádné oslňující efekty. Toto řešení Linde je k dispozici přímo z výroby, ale také ho lze snadno namontovat na vozík dodatečně.

Systém TruckSpot tak právem patří mezi řadu bezpečnostních prvků, které se staly v sektoru vysokozdvižných vozíků již téměř standardem. Další asistenční systémy, jako jsou Linde Load Management, Safety Pilot a Dynamic Mast Control, také stanovily nové standardy bezpečnosti v oblasti manipulace. Jak produktový manažer Michael Fuchs zdůrazňuje: „Každá z těchto inovací se řídí naší globální bezpečnostní koncepcí ‚Vize Nula – bezpečnost ve vašem světě‘, v jejímž rámci jsme si stanovili za cíl snížit počet nehod při manipulaci s materiálem až na nulu.“

Napsat komentář