MPO představilo Vodíkovou strategii ČR

hydrogen power

Česká republika se společně s ostatními členskými zeměmi sedmadvacítky zavázala dosáhnout klimatické neutrality EU do roku 2050. Vodíková strategie je jedním z významných nástrojů, jak záměr uskutečnit.

„Na přípravě strategie s námi spolupracovali zástupci průmyslu, výzkumných organizací, vysokých škol, jiných ministerstev a dalších organizací,“ říká ministr průmysl a obchodu.

„Nyní vypořádáváme připomínky z mezirezortního připomínkového řízení tak, abychom mohli co nejdříve předložit strategii vládě ke schválení,“ doplňuje ministr.

Využití vodíku v dopravě

MPO se inspirovalo u jiných evropských a mimoevropských zemí, které již strategii zveřejnily. „Vzhledem ke geografické poloze ČR se nesoustředíme pouze na výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů, chceme využívat i jiné možnosti výroby nízkouhlíkového vodíku,“ upřesňuje zmocněnec ministra pro vodíkové technologie Petr Mervart.

Podle Mervarta bude Česko využívat vodík nejprve v oblastech jako je doprava, kde to při současném nastavení ceny energií dává největší ekonomický smysl.

Na konferenci také zástupci 19 firem a institucí představili, co Češi v oblasti vodíkových technologií dělají a připravují. Například ČEZ rozvíjí až 15 projektových záměrů výroby a využití vodíku, v šesti již koná konkrétní kroky, zejména ve využití vodíku ve veřejné dopravě. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze má akreditovaný studijní program zaměřený na vodíkové technologie a Ústecký kraj je prvním českým regionem s rozvíjenou sítí plnících stanic – tři budou v provozu v nejbližší době.

„Vodíková strategie by měla sloužit jako vodítko pro firmy a organizace v České republice, která určuje rámec a ukazuje, jakým směrem se bude orientovat vývoj a podpora vodíkových technologií v dalších letech. Vývoj v této oblasti je velmi rychlý, proto budeme strategii průběžně aktualizovat,“ uzavírá náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání.

Zdroj: businessinfo.cz

 

Napsat komentář