Májová konference o veřejných zakázkách

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže připravuje na 18. a 19. května 2022 první ročník Májové konference o veřejných zakázkách. Konference se uskuteční v brněnském sídle ÚOHS.

V rámci dvoudenního konferenčního programu vystoupí domácí i zahraniční odborníci na problematiku veřejného zadávání. Kromě zaměstnanců Úřadu se za řečnický pultík postaví mimo jiné zástupci Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu, experti z Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce a sociálních věcí a dalších institucí. Mezi zahraničními hosty budou představitelé Evropské komise a dozorových orgánů ze Slovenska, Rakouska a Chorvatska či osobnosti z akademické sféry.

Tematicky se konference zaměří například na inovace a inovativní přístup k zadávání veřejných zakázek, praktické zkušenosti s aplikací (nejen nových) zásad veřejného zadávání v praxi, horizontální či vertikální spolupráci, důsledky závažných pochybení dodavatelů a novinky z legislativy Evropské unie.

Sledujte internetové stránky a sociální sítě ÚOHS, na nichž budou v příštích týdnech zveřejněny další podrobnosti ke konferenci, včetně kompletního programu a podrobností o registraci.

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář

konference Future Cyber Defence 12. 10. 2023
Events

Future Cyber Defence

Jako mediální partneři Vás zveme na panelovou diskusi Future Cyber Defence, která navazuje na konferenci SCADA SECURITY a předchází konferencím připravovaným na rok 2024. Jednotlivá

Číst dále »
Generated by Feedzy