Komise navrhuje nový ambiciózní program zdanění podniků

EU Komise daně firmy

Evropská komise přijala sdělení o zdanění podniků pro 21. století na podporu spolehlivého, účinného a spravedlivého systému zdaňování podniků v Evropské unii. Stanoví jak dlouhodobou, tak krátkodobou vizi na podporu oživení Evropy po pandemii COVID-19 a zajištění odpovídajících veřejných příjmů v nadcházejících letech. Cílem je vytvořit spravedlivé a stabilní podnikatelské prostředí, které může podpořit udržitelný růst doprovázený tvorbou pracovních míst v EU a zvýšit naši otevřenou strategickou autonomii. Sdělení zohledňuje pokrok, jehož bylo dosaženo v rámci jednání skupiny G20 a OECD o celosvětové daňové reformě.

Za prvé, Komise do roku 2023 předloží nový rámec pro zdanění podniků v EU, který sníží administrativní zátěž, odstraní daňové překážky a vytvoří prostředí příznivější pro podnikání na jednotném trhu. „Podnikání v Evropě: rámec pro zdanění příjmů“ (Business in Europe: Framework for Income Taxation – BEFIT) poskytne EU jednotný soubor pravidel pro daň z příjmů právnických osob, který zajistí spravedlivější rozdělení práv na zdanění mezi členské státy. BEFIT sníží byrokracii a náklady na dodržování předpisů, minimalizuje možnosti vyhýbání se daňovým povinnostem a podpoří pracovní místa v EU a investice na jednotném trhu. BEFIT nahradí projednávaný návrh společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, který bude stažen. Komise zahájí širší úvahy o budoucnosti zdanění v EU, které vyvrcholí v roce 2022 sympoziem o daních „Daňová skladba EU na cestě do roku 2050.“

Zadruhé, sdělení rovněž stanoví daňovou agendu na příští dva roky, jejíž součástí jsou opatření, která podporují produktivní investice a podnikání, lépe chrání vnitrostátní příjmy a podporují ekologickou a digitální transformaci. Vychází z ambiciózního pracovního plánu stanoveného v akčním plánu v oblasti daní, který Komise předložila loni v létě. Opatření budou zahrnovat: zajištění větší transparentnosti pro veřejnost, a to návrhem, aby některé velké společnosti působící v EU zveřejňovaly své efektivní daňové sazby; nová opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem budou rovněž řešit zneužívání krycích společností; podporu oživení řešením zvýhodnění dluhu ve zdanění právnických osob při současném zdanění právnických osob, který zvýhodňuje dluhové financování společností oproti financování vlastním kapitálem. Cílem tohoto návrhu bude rovněž motivovat společnosti k tomu, aby své činnosti financovaly prostřednictvím vlastního kapitálu, namísto toho, aby se zadlužily.

Zatřetí, Komise přijala doporučení o vnitrostátním zacházení se ztrátami. Doporučení vyzývá členské státy, aby podnikům povolily zpětný převod ztrát alespoň do předchozího rozpočtového roku. Z toho budou mít prospěch podniky, které byly v letech před pandemií ziskové, což jim umožní kompenzovat ztráty v letech 2020 a 2021 daněmi, které zaplatily před rokem 2020. Z tohoto opatření budou mít prospěch zejména malé a střední podniky.

Sdělení je součástí širšího programu daňové reformy EU pro nadcházející roky. Kromě reforem daně z příjmů právnických osob stanovených ve sdělení Komise brzy předloží opatření k zajištění spravedlivého zdanění v digitální ekonomice. Komise navrhne digitální poplatek, který bude sloužit jako vlastní zdroj EU. V souvislosti s balíčkem „FitFor55“ a Zelenou dohodou pro Evropu Komise rovněž brzy předloží přezkum směrnice o zdanění energie a mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM).

TZ

@RadekVyskovsky

Jedna odpověď

Napsat komentář