Již více než třetina společností využívá umělou inteligenci

B2B AI

Podle nejnovějšího průzkumu analytické společnosti Gartner vzrostl za poslední čtyři roky počet společností, které v nějaké formě využívají umělou inteligenci (AI) o 270 %. Výsledky ukázaly, že organizace využívají AI v různých aplikací napříč všemi průmyslovými odvětvími, velkým problémem je však nedostatek dostatečně kvalifikovaných lidí.

„Před čtyřmi roky byla implementace AI vzácná, pouze 10 % respondentů uvedlo, že společnost využívá nebo v brzké době bude využívat AI. Nyní toto číslo dosáhlo 37 %, což představuje nárůst o 270 % za poslední čtyři roky,“ uvedl Chris Howard, research viceprezident společnosti Gartner. „Pokud jste CIO a vaše organizace nepoužívá AI, je pravděpodobné, že vaši konkurenti budou mít velkou výhodu, a to by mělo být znepokojující.“

Účelem průzkumu je pomoci CIO a dalším vedoucím pracovníkům v oblasti IT stanovit a potvrdit své plány pro rozvoj podniku na příští rok. Společnost Gartner shromáždila údaje od více než 3 000 respondentů CIO z 89 zemích v hlavních průmyslových odvětvích, což reprezentuje příjmy a rozpočty veřejného sektoru ve výši 15 bilionů dolarů a výdaje na IT ve výši 284 miliard dolarů.

Využívání AI v podnicích se za poslední rok zvýšilo z 25 % na 37 %. Důvodem toho nárůstu je, že schopnosti AI významně vyspěly, takže podniky jsou mnohem ochotnější tuto technologii zavádět. „Stále jsme sice daleko od AI, která by dokázala převzít komplexní úlohy, ale nyní vstupujeme do éry AI-augmented work a decision science, o čemž hovoříme jako o rozšířené inteligenci,“ dodává Howard.

CIO si uvědomují, že udržitelná digitální transformace a automatizace úkolů jsou propojené nádoby. AI se stala nedílnou součástí každé digitální strategie a je již používána v mnoha různých aplikacích. Výsledky průzkumu také ukazují, že 52 % telekomunikačních společností využívá chatboty a 38 % poskytovatelů zdravotní péče se spoléhá na diagnostiku pomocí počítačů. Dalšími příklady použití AI jsou ochrana proti podvodům a fragmentace zákazníků.

Čím více společností bude AI využívat, o to větší bude stimulace pro ty společnosti, které tak dosud neučinili. Za největší překážku pro zavádění AI považuje 54 % respondentů průzkumu nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

„CIO musí být více kreativní, aby jejich společnost zůstala na špici. Nejsou-li dispozici dostatečně kvalifikovaní pracovníci pro AI, je další možností investovat do vzdělávacích programů pro zaměstnance, zejména v oblasti statistiky a správy dat. Některé organizace také vytvářejí pracovní místa, která sdílejí se svými ekosystémovými a obchodními partnery,“ říká Howard.

Zdroj: Gartner

Napsat komentář