Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva I. OP TAK

Řídící orgán OP TAK MPO vyhlásil dne 15. 8. 2022 výzvu I. Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví v rámci implementace OP TAK 2021-2027.

Alokace pro výzvu Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví je stanovena ve výši 50 mil. Kč.

Výzva je určena malým a středním podnikům a organizacím pro výzkum a šíření znalostí. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 1. září 2022 do 31. prosince 2023.

Výzva I Inovační vouchery – Ochrana práv průmyslového vlastnictví (dále jen „Výzva“) je vyhlášena v rámci implementace Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 (dále jen „OP TAK“).

Cílem Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích a rovněž zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví nejen mezi malými a středními podnikateli, ale také u organizací pro výzkum a šíření znalostí.

Podrobnosti: Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva I. OP TAK | MPO

Zdroj: MPO

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář