Indexy cen výrobců – říjen 2021

výroba index cen 9-2021

Meziměsíčně se shodně zvýšily ceny zemědělských a průmyslových výrobců o 1,9 %, ceny stavebních prací vzrostly o 0,9 % a ceny tržních služeb pro podniky o 0,5 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 14,1 %, ceny průmyslových výrobců o 11,6 %, stavebních prací o 7,5 % a tržních služeb pro podniky o 1,9 %.

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 1,9 %. Vzrostly ceny olejnin o 7,1 %, vajec o 6,3 %, obilovin o 4,1 %, drůbeže o 3,4 %, mléka o 1,3 % a skotu o 0,7 %. Klesly ceny čerstvé zeleniny o 7,6 %, ovoce o 5,0 %, brambor o 4,2 % a prasat o 2,9 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 1,9 %, což bylo nejrychlejší tempo růstu od ledna 2008. Nejvíce vzrostly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny těžby a dobývání byly vyšší o 7,8 % a chemických látek a výrobků o 4,2 %. Vzrostly ceny v odvětví elektřiny, plynu a páry o 1,7 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 2,3 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,7 %, z toho mlýnských a škrobárenských výrobků o 2,4 %, průmyslových krmiv o 1,9 % a mléčných výrobků o 1,4 %, ceny masa a masných výrobků naopak klesly o 0,8 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů a ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví shodně vzrostly o 0,9 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 0,5 %, a to v důsledku růstu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 4,7 %. Ceny za služby v oblasti zaměstnání vzrostly o 3,2 %, za poradenství v oblasti řízení o 0,7 % a za služby v pozemní dopravě o 0,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,3 %.

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 14,1 % (v září o 9,5 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 18,5 %. Vyšší byly ceny obilovin o 22,6 %, olejnin o 25,8 %, čerstvé zeleniny o 11,3 % a brambor o 4,7 %. Ceny ovoce klesly o 2,6 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 4,8 %. Vzrostly ceny mléka o 8,8 %, skotu o 7,3 %, vajec o 4,8 % a drůbeže o 3,2 %. Klesly ceny jatečných prasat, a to o 7,6 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 11,6 % (v září o 9,9 %), což byl nejvyšší růst od ledna 1992. Výrazně vzrostly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly vyšší o 26,9 %, chemických látek a výrobků o 44,2 % a dřeva, papíru a tisku o 24,7 %. V odvětví elektřiny, plynu a páry se ceny zvýšily o 3,7 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 4,3 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 2,8 %, z toho mléčných výrobků o 3,4 %, průmyslových krmiv o 9,7 %, mlýnských a škrobárenských výrobků o 11,1 % a rostlinných a živočišných olejů a tuků o 19,3 %. Ceny masa a masných výrobků naopak klesly o 2,1 %. Na úrovni odvětví klesly pouze ceny dopravních prostředků o 2,9 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 4,8 %, ceny motorových vozidel naopak vzrostly o 2,2 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se zvýšily především ceny meziproduktů o 20,4 % a energií o 18,3 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 7,5 % (v září po zpřesnění o 6,6 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 16,8 % (v září o 16,5 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 1,9 % (v září o 1,6 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 11,2 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 5,6 % a za poradenství v oblasti řízení o 3,8 %. Ceny za služby v pozemní dopravě byly vyšší o 2,3 % a za skladování o 0,8 %. Nižší byly ceny za informační služby, a to o 1,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,7 % (v září o 1,4 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – září 2021 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v září meziměsíčně vyšší o 2,7 % (v srpnu o 1,1 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Irsku o 23,2 %. V Německu vzrostly ceny o 2,4 %, v Rakousku o 1,7 %, na Slovensku o 1,5 %, v Polsku o 1,2 % a v Česku o 0,7 %. Ceny meziměsíčně neklesly v žádné ze zemí EU.

V září meziročně vzrostly ceny v EU o 16,2 % (v srpnu o 13,5 %). Ke zvýšení cen došlo ve všech zemích EU. Nejvíce vzrostly ceny v Irsku o 82,9 %. V Německu byly ceny vyšší o 13,3 %, v Polsku o 12,9 %, v Rakousku o 12,0 %, v Česku o 9,9 % a na Slovensku o 8,5 %.

TZ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář