IdeaSense představuje revoluci a stává se laboratoří pro školení ve virtuální realitě

IdeaSense VR školení

Inovační studio IdeaSense, které napříč obory navrhuje dlouhodobě prosperující produkty, služby a byznys modely, se nově stalo vývojovým centrem společnosti CIE consulting s.r.o. v oblasti školení ve virtuální realitě (VR). Projekt dostal název VR Training, kdy technologické řešení funguje jako TaaS (training as a service) a v současné době je těsně před spuštěním pilotní fáze. Rozvoj služeb VR Training finančně zastřešuje investiční společnost JUFA. IdeaSense stojí za vývojem propozice a obchodního modelu, uživatelskými testy, i řízením pilotních implementací VR školení pro klienty z různorodých oblastí, například retailové řetězce nebo dopravní podniky.

Projekt VR Training plánuje zefektivnit tradiční školení zaměstnanců v oblasti maloobchodu, jež je v současné době finančně nákladné a jehož kvalita závisí na kompetenci jednotlivých školitelů. IdeaSense identifikovala pomocí vlastního etnografického výzkumu tři problematické oblasti, které maloobchodníky často stojí nejvíce peněz – adaptabilitu školícího procesu, nesprávnou rotaci zboží a špatně uvedené ceny zboží. Na základě těchto zjištění připravila základní scénář školení pomocí virtuální reality a sestavila business model VR Training, který nyní společně s CIE nabízí dalším klientům z různých odvětví. Majitelem technického know-how zůstává CIE Consulting.

Standardizace procesů a avatar učitelem

Při vývoji softwaru pro VR Training byly využity behaviorální principy, které se místo uplatňování strachu z trestu při chybě soustředí na důkladné vysvětlování a opakování základních úkonů. Školení jsou pro každého klienta programována na míru, od jednotlivých subjektů je tak nutné získat informační podklady, popisy či videozáznamy základních pracovních postupů a detailní deskripce potenciálních chyb. Zaměstnanci jsou školením následně provázení avatarem v uniformě daného řetězce, jež konkrétní úkoly vysvětluje, předvádí a rovnou umožňuje si je prakticky vyzkoušet. V další úrovni provádí zaměstnanci jednotlivé činnosti samostatně. V případě, že avatar vyhodnotí chybu, vrací celý proces do fáze vysvětlování. V této smyčce se zaměstnanec pohybuje až do chvíle, kdy činnosti a procesy zvládá bezchybně. Dalšími prvky, které vycházejí z behaviorálních technik, jsou mnemotechnické pomůcky pro lepší zapamatování. Příkladem je systém “semafor”, jež je určen k barevnému kódování štítků označujících např. pro zaměstnance retailu zboží ne/vhodné pro chlazení.

Nový typ školení dosahuje 90% úspěšnosti

Automat během školení zaručí standardizaci obsahu i formálních postupů, zároveň dokáže vyhodnotit ideální zacházení s lidskými zdroji. Rozpozná silné a slabé stránky nováčků a zadavateli pomůže určit, na kterou pozici by se daný člověk hodil nejlépe. Několikanásobně tak zrychluje a zefektivňuje proces zaškolení a účinně snižuje fluktuaci pracovníků. Důležitou roli hraje také fakt, že

školení ve virtuální realitě je díky využití gamifikace zábavné. Po absolvování školení by měl být pracovník připraven ihned nastoupit na svou pozici, přičemž samotný program by neměl trvat více než 20-30 minut. Nový koncept tak dosahuje 90% úspěšnosti, tedy o 70 % více než při tradičním teoretickém samostudiu manuálů a verbálním vysvětlování bez možnosti praktického vyzkoušení. K implementaci VR Training je navíc potřeba pouze prostor o velikosti 2x2m a takzvaná Power Station. Technická podpora bude ze strany CIE nepřetržitě k dispozici.

Kromě retailových obchodních řetězců lze VR Training uplatnit i v mnoha jiných oblastech – například v dopravě, těžkém průmyslu, či lékařském prostředí. Největší potenciál má tam, kde je trénink nováčků přímo v daném pracovním prostředí příliš nákladný (jde například o piloty, potápěče, horníky, kosmonauty apod). Problémům s efektivitou školení a následnými ztrátami vyvolanými chybným chováním zaměstnanců čelí velké množství firem nejen v retailu, ale také ve výrobě, dopravě či službách. Aktuálně o podobném typu tréninku jedná například se zástupci významného železničního dopravce, školení by se mohlo týkat řízení vlakových souprav.

TZ

Napsat komentář