Exekutorská komora ČR – Fakta a čísla

[[{“value”:”

Počet exekučních řízení podle dat Exekutorské komory klesl ke konci prvního čtvrtletí 2024 pod 4 milióny. Pokud se v celkovém počtu exekučních řízení zohlední tzv. latentní exekuce, které nelze provádět z důvodu insolvence vedené vůči povinnému, je počet reálně vedených exekučních řízení nižší než 3,4 mil.

V současné době probíhá insolvenční řízení u více než 87 tisíc fyzických osob, vůči nimž je zároveň vedeno i exekuční řízení. „Na počty exekučních řízení se musíme dívat komplexně, neboť data v Centrální evidenci exekucí, kterou spravuje Exekutorská komora, zahrnují všechna exekuční řízení bez ohledu na probíhající insolvenční řízení. Při komplexním pohledu je reálně aktivně vedeno exekuční řízení vůči 552 tisícům dlužníků,“ uvedl Jan Mlynarčík, prezident Exekutorské komory.

Výrazné snížení tak zaznamenáme i v počtu exekučních řízení. „Insolvence se dotýká více než 580 tisíc exekučních řízení,“ upřesnil Jan Mlynarčík.

„V souvislosti s komplexním pohledem na exekuční a insolvenční problematiku musím však zmínit, že nároky věřitelů, kterými jsou často rodiče samoživitelé a jejich děti, sdružení vlastníků bytových jednotek či osoby postižené trestným činem, bývají v případě insolvence uspokojovány jen částečně a v důsledku aktuálně nastavených limitů pro úspěšné oddlužení mnohdy vůbec. U věřitelů, ale i u široké veřejnosti to tak může vést ke snížení důvěry v právní systém,“ řekl Jan Mlynarčík.

Exekutorská komora, ale i významní představitelé odborné veřejnosti upozorňují na nevhodně nastavený systém srážek ze mzdy. Aktuálně vysoká nezabavitelná částka, kterou nelze postihnout srážkami ze mzdy, činí v současné době 19 tisíc korun a prakticky znemožňuje využití tohoto dříve nejčastějšího a nejmírnějšího způsobu provedení exekuce. Přitom srážka ze mzdy představuje důstojnou cestu, jak se zbavit dluhů a dostát svým závazkům a nepřivádět do dluhové spirály ty, vůči kterým musí dlužník plnit své povinnosti.

Aktuální data o počtech exekucí jsou k dispozici médiím i veřejnosti ve formě otevřených dat na webových stránkách Exekutorské komory.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS“}]] 

​ 

Napsat komentář

HR a Jobs

Dovolenou si Češi vzít nenechají

Počty Čechů, kteří vyrážejí na dovolenou do zahraničí, překonaly už loni předcovidová čísla. A jak napovídají prodeje zájezdů od cestovních kanceláří, letošní rok bude zřejmě

Číst dále »