Evropská komise schválila podporu českým podnikům postiženým vysokými cenami energií

Evropská komise dnes oznámila, že schválila České republice program ve výši cca 30 miliard korun na podporu české ekonomiky v souvislosti s válkou Ruska proti Ukrajině. Program byl schválen na základě tzv. dočasného krizového rámce státní podpory.

Podpůrné opatření, které bude mít formu přímých grantů, spravuje ministerstvo průmyslu a obchodu. O podporu v rámci tohoto programu budou moci zažádat všechny velké podniky, na které se nevztahuje strop pro ceny energií a které v současné době čelí značným dodatečným nákladům v souvislosti s růstem cen elektřiny a zemního plynu. Režim se bude vztahovat na období od února do prosince 2022.

Celková podpora na jednoho příjemce nesmí přesáhnout buď 30 % způsobilých nákladů, nebo 45 milionů korun, a to bez ohledu na to, která částka je nižší. Energeticky nároční uživatelé, kteří utrpí provozní ztráty, mohou získat podporu až do výše 200 milionu korun na podnik, přičemž míra podpory je omezena na 50 % způsobilých nákladů s možností navýšení až na 70 % pro podniky působící v odvětvích uvedených v rozhodnutí Evropské komise. Rozhodnutí zatím Evropská komise nezveřejnila, nicméně bude dostupné na webu Úřadu zde.

Podle Komise je český program v souladu s podmínkami stanovenými v dočasném krizovém rámci. Zejména výše jednotlivé podpory nepřesáhne 50 % způsobilých nákladů při maximálním stropu podpory 100 milionů korun. U příjemců, kteří se kvalifikují jako energeticky náročné podniky, celková podpora na příjemce nepřesáhne 65 % způsobilých nákladů, resp. 80 % u zvláště postižených odvětví, nebo maximální strop podpory ve výši 50, resp. 150 milionů EUR. Kromě toho bude podpora poskytnuta nejpozději do 31. 3. 2023.

Komise dospěla k závěru, že český režim je nezbytný, vhodný a přiměřený k nápravě vážné poruchy v hospodářství členského státu v souladu s čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU a podmínkami stanovenými v dočasném krizovém rámci.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář