EK schválila ČR program podpory na kompenzaci energeticky náročných podniků za nepřímé náklady na emise

energetika průmysl podpora

Evropská komise schválila program na podporu energeticky náročných podniků, kterým může Česká republika částečně kompenzovat nepřímé náklady na vyšší ceny elektřiny v důsledku nákladů na emise v rámci systému EU pro obchodování s emisemi.

Program podpory, jehož gestorem je Ministerstvo životního prostředí, byl schválen Evropskou komisí na základě Pokynů k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 2021 (dále jen „Pokyny ETS“). Celkový odhadovaný rozpočet programu je 1,4 miliardy EUR a pokryje část vyšších cen elektřiny vyplývajících z dopadu cen uhlíku na náklady na výrobu elektřiny vzniklé v letech 2021 až 2030.

Příjemci mohou být podniky působící v odvětvích ohrožených únikem uhlíku, které jsou uvedeny v příloze I Pokynů ETS. Zde vyjmenovaná odvětví čelí dle názoru Evropské komise značným nákladům na elektřinu a zároveň jsou výrazně vystavena mezinárodní konkurenci.

Maximální výše podpory bude odpovídat 75 % vzniklých nepřímých nákladů na emise vzniklých v předchozím roce. Příjemci ovšem budou muset provést konkrétní doporučení energetického auditu, nebo pokrýt alespoň 30 % své spotřeby elektřiny bezuhlíkovými zdroji (prostřednictvím zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů na místě, dohod o nákupu energie bez emisí uhlíku nebo záruk původu).

TZ

Napsat komentář

HR a Jobs

Revoluce v benefitech se nekoná

[[{“value”:” I navzdory obavám z dopadu vládního konsolidačního balíčku na oblast zaměstnaneckých benefitů k žádnému kritickému scénáři nedošlo a očekávané plošné snižování benefitů se nekonalo.

Číst dále »