EK: Google, Amazon a další budou dodržovat přísnější pravidla pro obsah

Velké internetové firmy jako Google, Facebook, Amazon, Apple či Alibaba budou od srpna muset dodržovat přísnější pravidla ochrany práv a potřeb uživatelů. Evropská komise stanovila seznam 19 “velmi velkých internetových platforem”, na něž se budou vztahovat zvláštní podmínky v rámci loni schváleného aktu o digitálních službách (DSA). Společnosti ze seznamu budou muset více dbát na soukromí uživatelů či důsledněji postupovat proti nelegálnímu obsahu či dezinformacím.

Mezi internetové platformy s globálním dopadem řadí Brusel vedle zmíněných také například Booking.com, Twitter, TikTok, Instagram, Wikipedii či Zalando. Kritériem pro zařazení do této kategorie je nejméně 45 milionů aktivních uživatelů měsíčně. Společnosti mají čtyři měsíce na to, aby se pravidlům přizpůsobily.

Jejich provozovatelé budou mimo jiné nově muset dát lidem možnost upozorňovat na nelegální příspěvky. Jejich povinností bude také informovat uživatele o tom, proč jim doporučují některé příspěvky. Nebudou zároveň smět cílit konkrétní reklamu na děti, ani v osobně zaměřené inzerci vycházet z citlivých osobních dat, jako je etnický původ, sexuální orientace či politické postoje.

Platformy budou zároveň muset mít nástroje, aby mohly účinně postupovat proti zveřejňování nelegálních příspěvků. Zároveň budou nuceny analyzovat, zda se jejich prostřednictvím nešíří dezinformace a případně situaci zlepšit, aniž by však omezovaly svobodu projevu.

Evropský blok přijal pravidla regulující provoz internetu loni s cílem posílit dohled nad překotně se vyvíjejícím virtuálním prostředím, zlepšit dodržování práv uživatelů a omezit vliv největších firem. Platformy ze stanoveného seznamu budou muset pravidelně dokládat, jak plní své povinnosti. Pokud pravidla dodržovat nebudou, hrozí jim pokuta ve výši až šesti procent globálního celoročního obratu.

EK

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS 

​ 

Napsat komentář