Doktorandů je nejméně za posledních dvacet let

[[{“value”:”

Na vysokých školách v Česku se v roce 2023 vzdělávalo 308,6 tisíc studentů, z nichž téměř pětinu tvořili cizinci. Poprvé za posledních 20 let bylo mezi cizinci více ukrajinských než ruských studentů a zároveň byl zaznamenán nejnižší počet doktorandů, a sice 19,8 tisíce osob. Po deseti letech poklesu naopak v roce 2023 vzrostl počet absolventů vysokých škol na 63,2 tisíce.

Na konci roku 2023 studovalo na vysokých školách v Česku celkem 308 640 osob. Přibližně devět z deseti studentů se vzdělávalo na některé z 26 veřejných vysokých škol a na 31 soukromých vysokých škol chodilo 29 tisíc studentů. Nejvíce, 40 % studentů, se vzdělávalo v Praze, 20 % v Brně, 8 % v Ostravě a 7 % v Olomouci. Největšími vysokými školami byly Univerzita Karlova v Praze (51 560 studentů), Masarykova univerzita v Brně (32 790 studentů) a Univerzita Palackého v Olomouci (22 890 studentů).

V posledních čtyřech letech počet studentů na vysokých školách v Česku mírně rostl. Mezi roky 2019 a 2023 se zvýšil o 20 tisíc (7 %), a to především díky rostoucímu počtu studentů bakalářských programů. Počet studentů magisterských programů zůstával v posledních čtyřech letech na 102 tisících ročně a počet studentů doktorských programů dokonce v minulém roce poklesl pod hranici 20 tisíc, což bylo nejméně od roku 2002. Z 19 775 doktorandů tvořili 28 % cizinci. Přírodním vědám či matematice se věnovalo 24 % studentů doktorského studia a 20 % připadlo na obory z oblasti techniky, výroby a stavebnictví.

Od roku 2019 rostl nejrychleji počet studentů přírodních věd, ICT, vzdělávání a zdravotnictví. Ve všech těchto oborech se jejich počet zvýšil o zhruba pětinu. Naopak klesá zájem o studium technických oborů, které v roce 2023 studovalo o 15 % (6 245) méně osob než v roce 2019.

Na konci roku 2023 studovalo na vysokých školách v Česku 55 493 cizinců, což bylo 18 % všech studentů. Jejich počet rostl nepřetržitě již od roku 2001. „Nejvíce zahraničních studentů pocházelo dlouhodobě ze Slovenska, s odstupem pak v roce 2023 následovali studenti z Ukrajiny, Ruské federace a Kazachstánu. Počet studentů z Ukrajiny se za poslední dva roky zvýšil o více než polovinu, naopak počet studentů z Ruské federace se snížil o téměř čtvrtinu,“ uvedla Vendula Kašparová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. V minulém roce tak bylo na vysokých školách v Česku poprvé za posledních 20 let více ukrajinských (6 780) než ruských (6 272) studentů.

Počet absolventů vysokých škol vlivem prudce klesající porodnosti v devadesátých letech mezi lety 2012 až 2022 klesal z 94,1 tisíce na 58,7 tisíce. V roce 2023 se opět zvýšil, a to na 63 224 absolventů. Přes polovinu absolventů představovali studenti, kteří dokončili bakalářské programy.

Zdroj: TZ/ČSÚ

Zdroj: eGOVERNMENT.NEWS“}]] 

​ 

Napsat komentář