Dispečeři z celé republiky řešili, jak zvládat hydrologické extrémy

Od 21. do 23. května proběhlo celostátní setkání pracovníků vodohospodářských dispečerů ze státních podniků Povodí, pracovníků Českého hydrometeorologického ústavu, zástupců Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Na akci se probírala například problematika zvládání povodní i sucha, ale i využívání moderních technologií a přístupů.

Tento rok se jednalo o 41. ročník setkání, které organizovalo Povodí Ohře, s. p. v Jakubově u Vojkovic, kam dorazilo 36 účastníků. „Cílem setkání je vzájemná výměna zkušeností z řešení hydrologických extrémů na vodních dílech a vodních tocích, novinky a inovace v dispečerských systémech a dispečerských technikách, vývoj v řešení vodohospodářských úloh týkajících se operativního řízení a legislativní změny související s vodním hospodářstvím,“ přiblížil obsah programu vedoucí vodohospodářského dispečinku Michal Tanajewski.

V setkání těchto odborníků je díky jeho přínosům a pozitivní zpětné vazbě v plánu pokračovat i příští rok, kdy se organizace ujme opět jiný státní podnik Povodí.

A co je náplní vodohospodářského dispečinku?

Nařizování manipulace na všech vodních dílech a jejich soustavách, včetně jezů a převodů vody soustavou přivaděčů, a to jak za běžných situací, tak i za mimořádných událostí jako jsou povodně nebo sucho. K optimálnímu řízení vodního dispečinku je potřeba znalost aktuální hydrometeorologické situace a její prognózy a znalost provozních potřeb pro plnění účelu vodních děl. Dispečink provádí také operativní hydrometeorologické hodnocení, které zahrnuje aktuální předpověď počasí, předpověď průtoků na vodních tocích především do nádrží a hydrologické a meteorologické hodnocení v dlouhodobějším měřítku skládající se z vodohospodářské a hydrologické statistiky.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT.NEWS

Napsat komentář