Další výzva v rámci Národního plánu obnovy nabízí prostor pro projekty se zahraničním přesahem

Cílem výzvy je poskytnutí dotace na realizaci projektů se zahraničním přesahem, které budou zaměřeny na podporu mobility, rozvoje dovedností, síťování a prezentace jednotlivých umělců a odborných umělecko-technických pracovníků ve vybraných oblastech kulturního a kreativního sektoru v ČR s termínem realizace v roce 2023. Oprávněnými žadateli jsou všechny subjekty – soukromé i veřejnoprávní, fyzické i právnické osoby včetně státních příspěvkových organizací Ministerstva kultury.

Podávání žádostí o dotaci probíhá výhradně prostřednictvím Dotačního portálu Ministerstva kultury od 1. září 2022 do 14. října 2022.

Dotaci je možné získat na projekt, který bude zařazen do jednoho z následujících dotačních okruhů: Prezentace profesionálů KKS v zahraničí; Příprava prezentace profesionálů KKS v zahraničí; Odborné konference, semináře, workshopy, networky v zahraničí z oblasti KKS – vzdělávací projekty v zahraničí zaměřené na podporu rozvoje dovedností a zasíťování; Příprava – odborné konference, semináře, workshopy, networky v zahraničí z oblasti KKS – vzdělávací projekty v zahraničí zaměřené na podporu rozvoje dovedností a zasíťování; Podpora účasti na tvůrčích a manažerských rezidencích a stážích profesionálů z oblasti KKS v zahraničí; Příprava – podpora účasti na tvůrčích a manažerských rezidencích a stážích profesionálů z oblasti KKS v zahraničí.

Ministerstvo kultury je v rámci Národního plánu obnovy vlastníkem komponenty Rozvoj kulturního a kreativního sektoru. V této komponentě je 5 iniciativ: Status umělce a umělkyně, Rozvoj regionálního kulturního sektoru a kreativního sektoru, Digitalizace kulturního a kreativního sektoru, Kreativní vouchery a Legislativní reforma zavádějící vícefondové financování kulturních institucí, na které je vyčleněna částka 5, 4 mld. Kč.

Odkaz na výzvu č. 5: https://www.mkcr.cz/narodni-plan-obnovy-status-umelce-vyzva-c-5-mobilita-ii-2889.html

Zdroj: MKČR

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář

Generated by Feedzy