ČR zatím vyčerpala z Modernizačního fondu bezmála 142 miliard

V Praze proběhlo setkání Investičního výboru EIB pro Modernizační fond. Vůbec poprvé spolu osobně jednali zástupci států, kteří jsou příjemci prostředků z Modernizačního fondu. Výbor projednává a schvaluje investiční žádosti členských států. Od roku 2021 k dnešnímu dni schválil pro Českou republiku financování investic v celkové výši 5,79 miliard eur, to je zhruba 141,8 miliard korun.

Investiční výbor hraje důležitou roli ve fungování Modernizačního fondu. Schází se dvakrát ročně a tvoří jej zástupci přijímacích členských států, 3 zástupci nepřijímajících členských států a zástupci Evropské komise i EIB. Česká republika má ve Výboru jednoho zástupce. Výboru se ke schválení předkládají investiční schémata podpory a individuální projekty jednotlivých členských států. Delegacím byl v pondělí představen Klimatický plán Prahy a projekt Společenství pro obnovitelné zdroje. Na informační schůzce Magistrát hl. m. Prahy představil své plány stát se do roku 2050 klimaticky neutrálním městem. V současné době probíhá aktualizace klimatického plánu a identifikace vhodných opatření, na která bude Praha žádat o podporu právě z Modernizačního fondu.

Na jednání Investičního výboru EIB se projednávaly předložené žádosti členských států. Za ČR šlo o 4 schémata, dvě z nich se týkají programu HOUSEnerg, který zajistí pokračování programu Nová zelená úsporám. Pro tento program bylo schváleno celkem 2,2 mld. eur (53,9 mld. Kč) a pro ENERG ETS se zaměřením na modernizaci technologií 700 mil. eur (17,15 mld. Kč), v programu pro půjčky pražským podnikům v rámci programu ENERG bylo odsouhlaseno 100 mil. eur (2,45 mld. Kč).

Delegace EK a EIB velmi ocenily iniciativu České republiky uspořádat toto setkání a pochválily přístup a aktivitu České republiky při čerpání prostředků z Modernizačního fondu, kde je ČR jedním z nejaktivnějších příjemců. Upozornily zároveň na význam schválení financování řady zásadních investičních programů, které mimo jiné pomohou snížit energetickou náročnost domácností.

Modernizační fond představuje klíčový zdroj finančních prostředků pro zajištění energetické nezávislosti Česka. Už nyní významně pomáhá průmyslovému odvětví a teplárnám s přechodem na zelenou energii z obnovitelných zdrojů, v dosud ukončených 9 výzvách s alokací přes 18 miliard bylo přijato již 431 žádostí s požadovanou podporou 33 miliard korun. V aktuálně otevřených výzvách je k dispozici dalších 11 miliard, které mohou mimo jiné obce využít na budování infrastruktury budoucí komunitní energetiky.

MŽP

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář