Čína zavádí sociální kreditní systém

sociální kreditní systém

V roce 2014 čínská vláda oznámila zavedení národního kreditního systému, který bude kompletně spuštěn do konce roku 2020. Lidé včetně zástupců firem jsou v něm hodnoceni na základě svého ekonomického a společenského chování. Kritici poukazují na jeho zneužitelnost, podle Číny je cílem větší důvěryhodnost lidí a ekonomických subjektů. Český podnikatel, který chce v nejlidnatější zemi na světě uspět, musí s jeho existencí a vlivem na jeho čínské partnery či přímo na něj (pokud má v Číně sídlo) počítat a brát jej v potaz. Obyvatelům i ekonomickým subjektům v zemi nezbývá než se chovat podle jím vymezených pravidel.

Podstatou sociálního kreditního systému je vytvoření osobního kreditu každého občana, který se bude zvyšovat nebo snižovat podle jeho společenského chování.

Kredit se bude upravovat na základě:

  • dodržování legislativy (snížení v případě dopravních přestupků, jízdy na černo nebo kouření na zakázaných místech)
  • ekonomického chování (úprava podle struktury nákupů a řádného placení účtů a daní)
  • sociálního chování (úprava v závislosti od kreditu lidí, s nimiž občan komunikuje)
  • způsobu využívání digitálních technologií (hraní počítačových her, čas strávený na sociálních sítích, sdílení nevhodného obsahu nebo šíření fake news).

Podle dostupných informací dosažené „skóre“ ovlivní míru sociálního zabezpečení daného obyvatele – dostupnost a podmínky úvěrů, hypoték či kreditních karet, kvalitu ubytování a turistických služeb, dostupnost jednotlivých způsobů dopravy nebo rychlost internetového připojení. Dále bude rozhodovat například o přístupu k lepšímu vzdělání nebo zaměstnání (manažerské pozice v státních podnicích nebo velkých bankách). Nízký kredit pak může způsobit i úplné zamezení přístupu lidí k některým službám.

Zdroj a více informací: businessinfo.cz

Napsat komentář