Ceny vývozu a dovozu meziměsíčně klesly

plast výroba

V únoru 2023 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,7 %, meziročně rostly o 7,6 %. Dovozní ceny se meziměsíčně snížily o 1,5 %, meziročně se zvýšily o 4,9 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 100,8 %, meziročně 102,6 %.

Vývozní ceny

Meziměsíčně v únoru klesly o 0,7 % (po kurzovém očištění rostly o 0,1 %), největší vliv mělo snížení cen polotovarů1) o 1,5 % (především železa a oceli a kovových výrobků). Ceny chemikálií se snížily o 1,3 % (zejména anorganických chemikálií a plastů) a ceny ostatních surovin2) o 1,2 % (hlavně olejnatých semen). Ceny nerostly v žádné ze sledovaných skupin.

Meziročně v únoru rostly o 7,6 % (po kurzovém očištění o 10,1 %), největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 51,9 % (zejména elektřiny a plynu). Významně rostly ceny potravin o 14,7 % (hlavně mléčných výrobků a vajec) a ceny polotovarů o 8,1 % (nejvíce kovových výrobků). Klesly pouze ceny ostatních surovin o 8,8 % (především kovového odpadu).

Dovozní ceny

Meziměsíčně v únoru klesly o 1,5 % (po kurzovém očištění o 0,9 %), největší vliv mělo snížení cen minerálních paliv o 6,8 % (především plynu, ropy a ropných výrobků a elektřiny). Ceny chemikálií klesly o 1,7 % (zejména plastů) a ceny polotovarů o 1,5 % (hlavně železa a oceli). Ceny ostatních surovin vzrostly o 1,6 % a ceny potravin o 1,4 % (nejvíce zeleniny a ovoce).

Meziročně v únoru rostly o 4,9 % (po kurzovém očištění o 6,6 %), největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 14,0 % (plynu a elektřiny). Ceny rostly ve všech sledovaných skupinách SITC 1, výrazně především ceny potravin o 18,1 % (hlavně masa a masných výrobků, zeleniny a ovoce) a ceny průmyslového spotřebního zboží o 8,9 %.

„V únoru ceny vývozu a dovozu meziměsíčně klesly, ve vývozu o 0,7 % a v dovozu o 1,5 %. Jednalo se o pokles šestý měsíc v řadě. Značný podíl na tomto vývoji mělo posílení koruny vůči euru a dolaru. Meziročně ceny ve vývozu rostly o 7,6 % a v dovozu o 4,9 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Směnné relace

Meziměsíčně zaznamenaly hodnotu 100,8 % (v lednu 101,8 %). Nejvyšší hodnoty dosáhla minerální paliva (107,3 %), nejnižší hodnoty nápoje a tabák (95,7 %).

Meziročně dosáhly hodnoty 102,6 % (v lednu 100,5 %). Nejvyšší hodnotu zaznamenala minerální paliva (133,2 %), nejnižší hodnotu ostatní suroviny (88,6 %).

TZ

Napsat komentář