Ceny průmyslových výrobců meziročně opět zmírnily růst

továrna průmysl

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců klesly o 4,0 % a meziročně o 14,3 %. Ceny průmyslových výrobců se snížily meziměsíčně o 0,1 % a meziročně byly vyšší o 1,4 %. Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,1 % a meziročně o 4,8 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně snížily o 1,3 % a meziročně byly vyšší o 5,6 %.

„V meziročním srovnání ceny v průmyslu nadále zmírňovaly svůj růst, a to na 1,4 %. Ceny v zemědělství klesly o více než 14 %. Ceny stavebních prací se meziročně zvýšily dle odhadů o téměř 5 %. Ceny tržních služeb pro podniky vzrostly o 5,6 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně snížily o 4,0 %. Klesly ceny obilovin o 5,8 %, olejnin o 5,5 %, mléka a vajec shodně o 5,2 %, drůbeže o 1,4 % a skotu o 0,7 %. Ceny prasat vzrostly o 2,9 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 14,3 % (v červnu o 13,8 %). V rostlinné výrobě ceny klesly o 24,5 %. Nižší byly ceny olejnin o 37,0 % a obilovin o 32,6 %. Zvýšily se ceny ovoce o 18,7 %, čerstvé zeleniny o 22,9 % a brambor o 40,0 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 1,8 %. Vzrostly ceny prasat o 29,0 %, vajec o 27,6 % a drůbeže o 3,1 %, klesly ceny mléka o 7,7 % a skotu o 1,3 %.

Meziměsíčně se ceny průmyslových výrobců snížily o 0,1 %. Klesly ceny chemických látek a chemických přípravků o 3,3 %, základních kovů o 2,0 %, ostatních nekovových minerálních výrobků o 1,0 % a potravinářských výrobků o 0,7 %, z toho mléčných výrobků o 2,3 % a průmyslových krmiv o 3,0 %. Vzrostly zejména ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu byly vyšší o 0,6 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 0,8 %. Ceny motorových vozidel se zvýšily o 0,6 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 0,9 %. Ceny průmyslových výrobců meziročně vzrostly o 1,4 % (v červnu o 1,9 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu byly vyšší o 15,9 %, černého a hnědého uhlí a lignitu o 73,4 %, potravinářských výrobků o 4,9 %, ostatních nekovových minerálních výrobků o 11,2 % a motorových vozidel o 3,4 %. Snížily se především ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a chemických přípravků byly nižší o 20,8 %, základních kovů o 14,0 % a dřeva, dřevěných a korkových výrobků o 18,6 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se zvýšily zejména ceny zboží krátkodobé spotřeby o 8,2 %. Ceny energií byly vyšší o 4,4 %. Klesly pouze ceny meziproduktů o 5,8 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií meziročně vzrostly o 0,4 % (v červnu o 1,2 %).

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,9 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 4,8 % (v červnu po zpřesnění o 5,7 %), ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,9 % (v červnu o 1,2 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně snížily o 1,3 % v důsledku poklesu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 20,5 %. Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 1,9 % a za poštovní a kurýrní služby o 4,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 5,6 % (v červnu o 6,1 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 21,3 %, za poštovní a kurýrní služby o 12,8 %, za služby v oblasti programování o 9,1 %, za služby v oblasti nemovitostí o 6,7 %, za architektonické a inženýrské služby o 4,5 % a za služby v pozemní dopravě o 3,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 5,8 % (v červnu o 5,9 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – červen 2023 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v červnu meziměsíčně klesly o 0,4 % (v květnu o 1,9 %). Nejvíce se snížily ceny v Maďarsku o 2,5 % a v Bulharsku a v Lotyšsku shodně o 2,4 %. V Rakousku byly ceny nižší o 1,3 %, na Slovensku o 0,6 %, v Polsku o 0,5 %, v Německu a v Česku shodně o 0,3 %. Nejvíce vzrostly ceny v Irsku o 4,0 %. V červnu byly ceny v EU meziročně nižší o 2,4 % (v květnu o 0,5 %). Ceny klesly nejvíce v Irsku o 17,1 %, v Belgii o 12,4 % a v Bulharsku o 11,4 %. Nejvíce vzrostly ceny v Maďarsku o 29,5 % a na Slovensku o 18,2 %. V Polsku se ceny zvýšily o 2,2 %, v Rakousku o 2,0 %, v Česku o 1,9 % a v Německu o 0,5 %.

TZ

Napsat komentář