Bytové výstavbě se loni mimořádně dařilo

stavebnictví BIM

V roce 2022 si majitelé mohli převzít téměř 40 tisíc nových bytů, meziročně o necelých 14 % více. Nejvíce se stavělo ve Středočeském kraji a Praze. Náklady na výstavbu vzrostly a stavělo se delší dobu.

„Rok 2022 byl z pohledu dokončených bytů velice úspěšný. Dokončilo se 39 398 nových bytů, což je druhý nejvyšší počet od roku 2000, a výrazně se tak přiblížil k maximu z roku 2007. U bytů v rodinných domech to bylo dokonce maximum, od boomu v 70. letech nebylo dokončeno více než 20 tisíc bytů v žádném jiném roce,“ říká Silvie Lukavcová z oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ. Meziročně bylo dokončeno o 13,9 % bytů více, nárůst byl jak u bytů v rodinných domech, tak i v domech bytových.

Celých 20 % bytů stavebníci dokončili ve Středočeském kraji, kde ze dvou třetin převládly byty v rodinných domech. Dařilo se také Praze, v níž jsou tradičním tahounem byty v bytových domech. Meziroční pokles nastal pouze ve dvou krajích, a to Kraji Vysočina a Jihomoravském. Nejméně bytů se dokončilo v Karlovarském kraji.

U nových domů došlo k prodloužení doby výstavby, zvláště v případě bytových domů. Jeden dům se stavěl v průměru 41 měsíců, výstavba jednoho rodinného domu byla o měsíc kratší. Velikost bytů se meziročně téměř nezměnila, zato došlo k nárůstu investičních nákladů na výstavbu. Na jeden byt v rodinném domě bylo potřeba vynaložit meziročně o 400 tisíc korun více, v bytovém domě bylo průměrné navýšení 140 tisíc.

Nové rodinné domy mají převážně zděnou nosnou konstrukci, mírně se snížil podíl dřevostaveb na 14,1 %. Bez připojení k plynovodní soustavě zůstalo téměř 70 % domů. Došlo také k méně výrazným přesunům mezi kategoriemi energetické náročnosti budov. Zatímco podíl v mimořádně úsporné třídě A zůstal na 8,9 %, podíl třídy B poklesl o pět procentních bodů ve prospěch třídy C.

TZ

Napsat komentář

konference Future Cyber Defence 12. 10. 2023
Events

Future Cyber Defence

Jako mediální partneři Vás zveme na panelovou diskusi Future Cyber Defence, která navazuje na konferenci SCADA SECURITY a předchází konferencím připravovaným na rok 2024. Jednotlivá

Číst dále »