Prezident podepsal změny ve splácení hypoték a podpoře penzijního spoření

Klienti bank by měli bankám při předčasném splacení hypotéky zaplatit nejvýše čtvrt procenta z nesplacené jistiny za každý započatý rok zbývajícího období do konce fixace úrokové sazby. Celkově tato částka nebude smět překročit jedno procento. Počítá s tím vládní předloha, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Hrad. Podepsaná předloha představuje soubor změn zákonů, které mají za cíl podpořit rozvoj finančního trhu i spoření na stáří. Mění například státní podporu penzijního spoření tak, aby více motivovala ke spoření, a zavádí takzvaný dlouhodobý investiční produkt.

Ohledně předčasného splácení hypoték vláda původně navrhla, aby klienti platili dvě procenta z nesplacené jistiny. Sněmovna však tuto částku snížila a rozhodla, že nové pravidlo se použije až u nových hypotečních smluv anebo u existujících smluv při novém zafixování úrokové sazby. Předloha také rozšiřuje možnost splatit zbytek hypotéky bez sankce i na rozvod a následné vypořádání společného jmění manželů. Zachovává nicméně dosavadní právo každý rok splatit 25 procent původní jistiny úvěru zdarma za jakýchkoliv podmínek.

V případě změn státní podpory penzijního spoření zvyšuje předloha práh pro čerpání státního příspěvku. Pro nové smlouvy se minimální doba spoření, po které bude možné peníze vybrat bez sankce, prodlouží z pěti na deset let. Spodní hranice pro získání státní podpory penzijního připojištění se u existujících smluv zvýší ze 300 korun na 500 korun měsíčně. Horní hranice příspěvku účastníka, nad níž už se příspěvek státu nebude zvyšovat, se posune z 1 000 na 1 700 korun měsíčně. Státní příspěvek bude lineární a bude představovat 20 procent příspěvku účastníka. Státní příspěvek u doplňkového penzijního spoření už nebudou dostávat spořící důchodci.

Sněmovna vložila do zákona také takzvané pojištění dlouhodobé péče. Odpovídající pojistnou událostí má být závislost pojistníka nebo jeho osoby blízké na pomoci jiného člověka při zvládání základních životních potřeb z důvodu jejich dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Pojistné bude moci odečíst od základu daně z příjmů až do částky 48 000 korun ročně. Nový institut má zajistit více zdrojů peněz pro lidi, kteří potřebují kvůli svému stavu dlouhodobou péči.

Novou daňově zvýhodněnou formou spoření na stáří bude dlouhodobý investiční produkt. Má podpořit spoření na stáří. V tomto produktu bude možné evidovat například akcie, dluhopisy, podíly v investičním fondu nebo zajišťovací deriváty ke krytí úrokového nebo měnového rizika. Podmínkou pro zvýhodnění bude to, že peníze bude možné čerpat nejdříve po deseti letech a klientovi bude nejméně 60 let. Poslanci ale zúžili možnost investovat v tomto produktu pouze do investičních nástrojů s vyšší mírou bezpečnosti, jako jsou cenné papíry obchodované na burzách nebo třeba do státních dluhopisů zemí EU.

Změny týkající se spoření na stáří mají vstoupit v účinnost k 1. lednu 2024. Změny týkající se předčasného splacení hypotéky mají začít platit až prvním dnem devátého měsíce po vyhlášení. Vyjde-li zákon ve sbírce do konce roku, měly by vstoupit v účinnost k 1. září.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS 

​ 

Napsat komentář