Praha připravuje jasná a spravedlivá pravidla pro nízkonákladovou reklamu

Na základě zadání hlavního města v minulém volebním období připravuje Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) už několik let nová pravidla pro nízkonákladovou reklamu. Cílem tohoto kroku je omezit vizuální smog zejména v historickém centru Prahy. Přehledná a zcela transparentně nastavená pravidla nebudou zvýhodňovat nikoho z reklamních společností. Hlavní město tak reaguje na nepravdivý text z médií a uvádí informace na pravou míru.

Smyslem nových pravidel je kultivovat prostředí nízkonákladové reklamy v Pražské památkové rezervaci a památkových zónách a omezit vizuální smog, který dnes tato reklama, navíc často nelegální, zbytečně vytváří. Proto pravidla řeší rozměry ploch, zákaz podsvětlení a nasvětlení, rozestupy i kritéria pro to, kde se jednotlivá reklamní zařízení mohou a nemohou nacházet. Na území Pražské památkové rezervace a pražských památkových zón se v současnosti vyskytuje celkem 151 zařízení (z toho 36 plakátovacích panelů a 115 plakátovacích rondelů).

V souladu s novými pravidly budou definovány lokality pro konkrétní typ nízkonákladové reklamy – částečně půjde o stávající plochy, částečně o nové. Praha poté vypoví stávající nájemní smlouvy a vysoutěží nové provozovatele, přičemž do výběrového řízení se samozřejmě bude moci přihlásit kdokoliv. Cílem bude vybrat vícero provozovatelů, aby mezi nimi existovala soutěž. Některé plochy mohou být určeny pro volné plakátování bez poplatku, některé pro komunikaci města, to nicméně záleží na budoucím rozhodnutí Rady hl. m. Prahy.

Nízkonákladová reklama navíc není odvětví, které by pro provozovatele bylo významně lukrativní – narozdíl od billboardů, reklamních LED panelů a dalších velkých reklamních nosičů. Tyto plochy si většinou objednávají organizace, které nemají velké rozpočty na reklamu, jako kulturní instituce nebo neziskové organizace.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS 

​ 

Napsat komentář