Ministerstvo zdravotnictví podepsalo šestiletou dohodu o spolupráci s WHO

Ministerstvo zdravotnictví uzavřelo dohodu o spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) na roky 2024 – 2030. Ochrana veřejného zdraví, podpora zdravého životního stylu, posílení odolnosti zdravotního systému a podpora digitalizace ve zdravotnictví jsou základními prioritami podepsané dohody.

„Mám radost, že jsme mezi prvními zeměmi v Evropě, které mají tu čest uzavřít s WHO dlouhodobější strategii o spolupráci. Přináší nám to možnost dělit se o naše zkušenosti s ostatními evropskými státy. Je mnoho oblastí, ve kterých můžeme spolupracovat, například v rámci onkologie nebo podpoře zdravého stravování a pohybu. Je to pro nás výzva a věřím, že společně dosáhneme reálných výsledků. Česká republika má v tomto směru co nabídnout,” řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Za dosažení cílů budou společně odpovídat Národní kancelář WHO v ČR a Ministerstvo zdravotnictví.

Dohoda o spolupráci představuje šestiletý rámec kooperace mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Regionální kanceláří WHO pro Evropu, který definuje čtyři strategické oblasti. Cílem podepsané dohody je podpořit Českou republiku v ochraně zdraví všech jejích obyvatel v situaci přetrvávajících globálních zdravotních a bezpečnostních hrozeb a zároveň mít udržitelný, dostupný zdravotnický systém připravený na krizové situace.

Podpora odolného zdravotnického systému založeného na silné primární péči, posílení připravenosti zdravotnického systému na mimořádné události, propagace zdravého životního stylu, důraz na prevenci a preventivní opatření a zrychlení digitální transformace zdravotnictví jsou hlavní priority nadcházejících šesti let strategické spolupráce.

„Jde o první dohodu o spolupráci připravenou společně s Ministerstvem zdravotnictví a dalšími klíčovými partnery, od které se bude příštích šest let odvíjet spolupráce mezi WHO a Českou republikou. Dohoda zároveň slouží jako střednědobá strategická vize pro technickou spolupráci mezi WHO a Českem, která bude podporovat národní zdravotní politiky a posilovat náš společný závazek čelit výzvám, které stále existují v oblasti veřejného zdraví. Zdraví je základem udržitelného rozvoje a spojením našich odborných znalostí a vědomostí budeme společně usilovat o zdravější a spravedlivější budoucnost pro všechny,“ řekla Zsófia Pusztai, vedoucí Kanceláře WHO pro Českou republiku.

V následujících šesti letech budou Ministerstvo zdravotnictví a WHO spolupracovat v těchto strategických prioritních oblastech s cílem podporovat, poskytovat a chránit zdraví a pohodu všech obyvatel České republiky.

TZ/MZCR

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS 

​ 

Napsat komentář