ISSS 2024 – Největší konference o digitalizaci ve státní a samosprávě Visegrádské skupiny

Renomovaná konference ISSS je jednou z největších akcí v rámci Visegradské skupiny, která se zabývá digitalizací státní správy a samosprávy. Konference má dlouhou tradici – minulý rok oslavila 25. výročí. Koná se pravidelně každé jaro v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Letos konference připadá na 13. a 14. května 2024. V rámci konference je i výstavní část firem, které veřejné správě nabízejí služby v oblasti digitalizace. Generálním partnerem konference je už tradičně Česká spořitelna, spolupracuje Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj a město Hradec Králové, konferenci pořádá společnost Triada.

„Stav a budoucnost eGovernmentu v Česku jsou neodmyslitelně spojeny s otázkou financování eGov projektů. Jednu z klíčových rolí zde začíná hrát využití umělé inteligence, která umožňuje efektivní rozhodování na základě dat a posiluje koncept data-driven eGovernmentu, zahrnující robotizaci a interoperabilitu. Dále je zásadní implementace cloudových technologií, které ovšem vyžaduje adekvátní kroky v oblasti kybernetické bezpečnosti veřejnoprávních korporací, zahrnující legislativní opatření, krizové řízení a bezpečnostní řešení,“ říká Vojtěch Dvořáček, programový ředitel ISSS.

Liberalizace společnosti skrze větší transparentnost veřejných dat

Otevřená data také představují obrovský potenciál ve větší liberalizaci a transparentnosti společnosti, ale jejich efektivní a praktické využití vyžaduje důkladné plánování a implementaci otevřených řešení ve veřejné správě. Rovněž je nezbytný větší postup v oblasti digitální identity a digitalizaci archivů.

Letošní ISSS neopomíjí ani digitalizaci zdravotnictví, geoinformatiku a prostorové informace, stejně jako digitalizaci v oblasti turismu a propagace destinací. Tyto aspekty společně utvářejí nejen budoucnost eGovernmentu v ČR, ale i jeho schopnost efektivně sloužit občanům a podnikům v digitální éře.

Mezi aktivními účastníky se pravidelně objevuje řada členů vlády, desítky senátorů a poslanců Parlamentu ČR, vedoucí státních organizací, hejtmani, starostové a další představitelé státní správy a samosprávy. Pravidelně se účastní i vzácní hosté ze zahraničí.

Program:

Stav a budoucnost eGovernmentu v ČR
Financování eGov projektů veřejné správy
Využití umělé inteligence ve službách veřejné správy
Rozhodování na základě dat – Data driven eGovernment, robotizace, interoperabilita
Cloud ve veřejné správě
Kybernetická bezpečnost veřejnoprávních korporací (legislativa, krizové řízení, bezpečnostní řešení)
Otevřená data a jak je efektivně a prakticky využít
Otevřená řešení veřejné správy
Digitální identita
Spisové služby a digitální archivy
Smart city a Smart region
Využití umělé inteligence ve veřejné správě
Portálová řešení pro veřejnost i veřejnou správu
Vnitřní digitalizace úřadů
Datová centra a recovery pro veřejnou správu
Digitalizace zdravotnictví
Geoinformatika a prostorové informace
Digitalizace v oblasti turismu a propagace destinací

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS 

​ 

Napsat komentář