ESG FÓRUM 2024

ESG Fórum24

Společnost RELIANT Group připravuje ve spolupráci s generálním partnerem ČSOB Leasing a společností GS1 Czech Republic pro letošní rok zajímavou diskuzní platformu, kterou je ESG FÓRUM s mottem Za svět udržitelnější: Podnikání na rozcestí.

ReliantGroupAkce se bude konat 13. března 2024 v nově otevřeném sále Vienna v hotelu Panorama Praha. Připravte se na nejnovější směr v diskuzích o environmentální udržitelnosti, společenské odpovědnosti a firemním řízení.

ESG FÓRUM si bere za cíl akcentovat technologické inovace a strategie pro udržitelnější a efektivnější provoz flotil a logistických provozů, včetně využívání alternativních pohonů, zdrojů energie a technologických postupů, s důrazem na rovnováhu mezi snižováním dopadů na životní prostředí na jedné straně a ekonomickou udržitelností na straně druhé.

Program se bude skládat ze dvou na sebe navazujících tematických celků, z nichž jeden bude zaměřen na oblast dopravní logistiky a ten druhý bude akcentovat témata skladových procesů včetně problematiky logistických nemovitostí. Obě části konference budou zahájeny vystoupením keynote speakerů, jejichž cílem bude vymezit základní rámec legislativních požadavků souvisejících jak s aktuální povinností ESG nefinančního reportingu, tak i s další související legislativou. Na tyto vystoupení plynule naváží panelové diskuze, v nichž vystoupí přední odborníci z jednotlivých částí dodavatelských řetězců včetně dodavatelů dopravní techniky, provozovatelů příslušné infrastruktury, předních dopravních a logistických společností, developerů, zástupců profesních sdružení a další.

Nezmeškejte šanci být součástí této klíčové události pro všechny, kteří chtějí být průkopníky v oblasti environmentální udržitelnosti.

 Registrace 

Napsat komentář