WhatsApp slibuje větší transparentnost a plné dodržování pravidel EU

Provozovatel chatovací aplikace WhatsApp slíbil, že po stížnostech na změnu pravidel ochrany soukromí bude transparentnější a že bude plně dodržovat pravidla Evropské unie. Ve svém sdělení to uvedla Evropská komise (EK), která jako exekutivní orgán EU plní i roli antimonopolního úřadu. WhatsApp je součástí americké technologické společnosti Meta Platforms, dříve Facebook. WhatsApp uživatelům usnadní odmítání […]

V lednu byla očištěná míra nezaměstnanosti 2,6 %

Míra zaměstnanosti Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v lednu 75,3%. Oproti lednu 2022 se zvýšil o 0,4 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 81,6 %, u žen 68,8 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 44,3 %, u 30–49 let 88,4 %, u 50–64letých 80,2 %. Míra nezaměstnanosti Podíl nezaměstnaných k […]

Veřejné zakázky v českém stavebnictví za uplynulý rok klesly o 10,3 %

Z pohledu objemu práce pro české stavebnictví hrají stále klíčovou roli veřejné zakázky. Jsou nezastupitelnou součástí kondice sektoru domácí ekonomiky. Veřejné zakázky ve stavebnictví tvořily 30,3 % z celkového objemu 566,4 miliard korun všech veřejných zakázek oznámených veřejnými zadavateli v uplynulém roce. Počet oznámených veřejných zakázek ve stavebnictví ovšem za rok 2022 klesl o 10,3 % a klesla […]

Norma o světelném znečištění začíná platit

Zbytečné, příliš silné nebo nepřirozeně zabarvené noční osvětlení představuje stále rozsáhlejší problémem pro města i krajinu v České republice. Světelné znečištění negativně ovlivňuje nejen zdraví lidí, ale i životní prostředí živočichů i rostlin. Nevhodně směrované a zbytečně rozsvícené světlo má negativní vliv i na spotřebu energie a rozpočty měst a obcí i soukromých vlastníků. Proto […]

CzechInvest: Nedostatek pozemků výrazně zvýšil zájem o stavby na brownfieldech

brownfield ČR evidence

Nedostatek vhodných a infrastrukturně připravených pozemků v kombinaci s rostoucím tlakem na udržitelnost investičních projektů výrazně zvýšil zájem investorů o brownfieldové lokality v Česku. ,,V minulém roce jsme zaznamenali enormní nárůst poptávky po brownfieldech, a to až o 51 %. To znamená, že více než polovina investorů zvažovala lokalizaci svého projektu na těchto územích,’’ říká […]

Dvě licence přinesla realizace projektu PRE SEED fond II VŠB-TUO

univerzita výsledky patenty

V minulém roce, v době řešení projektu „PRE SEED fond II VŠB – Technické univerzity Ostrava“, na Hornicko-geologické fakultě, pod taktovkou týmu doc. Nečase vznikla technologie s názvem „Způsob plnění lisovací formy při výrobě víceplášťových trubek a zařízení k provádění tohoto způsobu“, která získala své místo v praxi. Firmě se sídlem v Přerově doplnila stávající […]

Ministerstvo zemědělství podpoří chovatele prasat novou dotací ve výši 2 miliardy korun, další prostředky půjdou na ochranu přírody

tyři nařízení vlády, které připravilo MZe, uvádějí podmínky, za kterých mohou zemědělci v letech 2023-2027 získat environmentální dotace ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky. Dotace jsou financovány ze zdrojů EU (35 %) a z českého rozpočtu (65 %). „Novinkou je dotace určená chovatelům prasat na zlepšení podmínek v chovech, konkrétně na vakcinaci prasat proti infekčním […]