Výsledky evropských voleb oznámí ČSÚ 9. června večer

Český statistický úřad v souladu se zákonem zveřejní výsledky voleb do Evropského parlamentu až po uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie v neděli 9. června po 23. hodině na tiskové konferenci. Průběžné výsledky zveřejňovány nebudou.

Volební místnosti se pro volby do Evropského parlamentu na území Česka uzavřou v sobotu 8. června ve 14 hodin, kdy okrskové volební komise v souladu se zákonem zahájí sčítání hlasů a data následně předají Českému statistickému úřadu. Ten dílčí výsledky přijme, ale jejich konečné zpracování a sumarizaci provede až v neděli večer. „Volební orgány mohou výsledky hlasování zveřejnit až po uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie. Týká se to samozřejmě i všech okrskových volebních komisí a jednotlivé obce tak kupříkladu nesmí zveřejňovat tyto dílčí výsledky na svých webech,“ upozorňuje Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu. ČSÚ tak nebude oproti jiným typům voleb ani vytvářet oddělený systém pro média a poskytovat nadstandardní připojení.

„Český statistický úřad v souladu se zákonem o volbách do Evropského parlamentu uveřejní až celkové výsledky včetně rozdělení mandátů jednotlivým kandidujícím stranám. Stane se tak na tiskové konferenci v neděli 9. června po 23. hodině, kdy zveřejníme i informace o volební účasti a další statistické zajímavosti,“ dodává Eva Krumpová. Konečné výsledky voleb budou platné až po pondělním schválení Státní volební komisí a následném zveřejněním ve Sbírce zákonů.

ČSÚ po tiskové konferenci zpřístupní celkové výsledky (kompletní data s výsledky až do úrovně volebních okrsků) na adrese volby.cz (v sekci otevřených dat také ve formátu XML, Excel a CSV). Na vyžádání zájemcům z řad médií současně zašle XML soubory na předem určenou e-mailovou adresu. Média mohou směrovat žádosti do 17. května 2024 na adresu olga.fabianova@czso.cz. Součástí žádosti musí být e-mailový a telefonní kontakt. Od 6. května 2024 bude ČSÚ připraven zaslat na tyto adresy pro účely testování XML soubory s testovacími daty. Popis formátu XML a všechny potřebné číselníky a registry budou již k tomuto datu standardně zveřejněny na adrese volby.cz pod odkazem otevřená data.

Zástupci médií rovněž mohou požádat o vydání povolení k pořízení zpravodajského audio či video záznamu na přebíracích místech ČSÚ v době voleb. Žádosti lze podávat nejpozději do pátku 17. května 2024.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT.NEWS

Napsat komentář