Sankce pro Auto UH group za uskutečnění fúze před povolením ÚOHS

auto BMW sankce

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnosti Auto UH group a. s. (Auto UH) pokutu ve výši 1 842 000 Kč za uskutečňování spojení soutěžitelů se společností C & K člen skupiny AUTO UH a. s. (C & K) v období od 7. 6. 2021 do 24. 8. 2023, tedy před podáním návrhu na zahájení řízení o povolení fúze a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení soutěžitelů povoluje. Rozhodnutí je pravomocné.

Společnost Auto UH nabyla výlučnou kontrolu nad společností C & K již 7. 6. 2021 uzavřením kupní smlouvy o převodu akcií, přičemž dostatečně neprověřila, zda spojení podléhá povolení Úřadu, a chybně vyhodnotila, že nikoliv, přestože v rámci spojení soutěžitelů Auto UH / C & K došlo k naplnění obratových notifikačních kritérií definovaných zákonem o ochraně hospodářské soutěže. Návrh na povolení spojení společnost Auto UH podala k Úřadu až 3. 8. 2023 a současně sdělila, že je připravena spolupracovat na nápravě závadného stavu a že porušení zákona nebylo realizováno s úmyslem ohrozit hospodářskou soutěž. Společnost Auto UH před povolením spojení soutěžitelů Úřadem při výkonu působnosti valné hromady společnosti C & K rozhodovala o změnách na pozicích členů představenstva a dozorčí rady této společnosti, o schválení nového znění a úpravách jejích stanov, postupně schvalovala řádné účetní závěrky společnosti C & K za roky 2020, 2021 a 2023 a rozhodovala o výsledcích hospodaření za tato období, rozhodla rovněž o změně firmy, sídla této společnosti a o použití zisku dosaženého společností C & K. Jelikož společnost Auto UH splnila všechny podmínky narovnání a plně a aktivně spolupracovala v průběhu správního řízení, Úřad jí snížil pokutu za protisoutěžní jednání o 20 %.

Úřad vydal rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů 25. 8. 2023 a téhož dne rozhodnutí nabylo právní moci. Ke spojení soutěžitelů došlo zejména v oblastech prodeje nových a ojetých osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel a poskytování servisních služeb pro osobní automobily a lehká užitková vozidla a dále velkoobchodu s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla.

TZ/ÚOHS

Napsat komentář

Efektivní Nemocnice 2024
Events

Efektivní nemocnice 2024

19. ročník odborné konference „Efektivní nemocnice 2024 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“, se uskuteční ve dnech 26. – 27.11.2024 v hotelu Clarion Congress v Praze

Číst dále »