Registry obyvatel a osob by měly přejít pod Digitální a informační agenturu

Základní registr obyvatel a základní registr osob by měly přejít z ministerstva vnitra a Českého statistického úřadu pod správu Digitální a informační agentury. Návrh ministerstva vnitra schválila vláda. Převedení správcovství je podle návrhu logické a vhodné, protože agentura je ústředním orgánem pro digitalizaci státní správy a již nyní je správcem základního registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností.

Agentura by měla nově spravovat tři ze čtyř základních registrů. Ministerstvo vnitra tak chce „centralizovat nejen organizační a technické zázemí, ale též potřebné znalosti a know-how a zamezit rozdílným přístupům a duplicitám“. Mimo zůstane pouze základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí, který bude nadále pod správou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

V registru obyvatel lze nalézt údaje o českých občanech, cizincích s trvalým nebo dlouhodobým pobytem nebo migrantech, kterým byl udělen azyl nebo dočasná ochrana. Zaznamenávají se jméno, příjmení, datum a místo narození, pohlaví, adresa pobytu, rodinný stav, číslo a druh průkazu či data pro elektronickou identifikaci člověka. V registru osob jsou pak shromážděny údaje o firmách, společenstvích, institucích či podnikatelích.

TZ/ČTK

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS 

​ 

Napsat komentář