Projektem „Férový lobbing“ prošly dvě desítky organizací

[[{“value”:”

Projekt „Férový lobbing“ končí v okamžiku, kdy se do poslanecké sněmovny dostává návrh zákona o lobbingu, který má do budoucna potenciál dále měnit způsob komunikace nevládního sektoru s poslanci a senátory.

Zástupci dvacítky českých neziskových organizací úspěšně absolvovali více než rok trvající program „Férový lobbing“. Ten pro své členské organizace zorganizovala Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR). V rámci jedinečného programu se zástupci neziskovek seznámili s legislativním prostředím, zlepšili komunikaci s veřejnou sférou a během workshopů s podporou lektorů a profesionálů z praxe získali povědomí o tom, jak lépe a účelněji prosazovat své zájmy.

Zahájení projektu předcházel průzkum napříč členskými organizacemi AVPO ČR. Z toho vyplynulo, že organizace nemají k prosazování vlastních zájmů dostatek finančních ani personálních kapacit, a nemohou se tak této činnosti průběžně věnovat. „Je to dáno tím, že naše asociace reprezentuje převážně organizace ze sociální a pacientské sféry, včetně menších a regionálních subjektů. A právě tyto organizace svými kapacitami nemohou konkurovat té části nevládního sektoru, která naopak své lobbistické aktivity již profesionalizovala a intenzivně se jim věnuje,“ vysvětluje prezident AVPO ČR Marek Šedivý. Právě proto je podle něj klíčové, aby se tyto subjekty uměly ozvat a nenechávaly za sebe mluvit jiné.

„Náš projekt končí příznačně v okamžiku, kdy se do poslanecké sněmovny dostává návrh zákona o lobbingu, který má do budoucna potenciál dále měnit způsob komunikace nevládního sektoru s poslanci a senátory,“ upozorňuje Šedivý.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR dlouhodobě podporuje nastavení otevřených a transparentních pravidel takové komunikace. Její zástupci nicméně upozorňují, že schvalovaná legislativa by měla být jednoduchá, pro samotné aktéry i veřejnost srozumitelná a neměla by vytvářet nerovnosti mezi jednotlivými lobbujícími subjekty. V tomto ohledu proto upozorňuje na možný odlišný přístup zákona k příspěvkovým a neziskovým organizacím, přestože oba typy subjektů působí ve stejné, v tomto případě sociální oblasti.

„Neziskové organizace, které se chtějí pustit do lobbingu, by si navíc měly být vědomy, že nestačí mít skvělé nápady a nadšení. Legislativní proces má svá jasně daná pravidla, může být složitý, psychicky náročný a dlouhý. Je proto nutné obrnit se trpělivostí a vyčlenit v organizaci na lobbingové aktivity dostatek zdrojů,“ říká viceprezident AVPO ČR Aleš Mrázek, který je mimo jiné zodpovědný za zpracovávání připomínek k předkládané legislativě v rámci vnějšího připomínkového řízení. „Lobbing ale zdaleka neprobíhá pouze na půdě parlamentu. Pro neziskové organizace je mnohdy daleko podstatnější prosazování změn na místní úrovni, například při jednáních s místními samosprávami,“ dodává Mrázek.

V rámci projektu „Férový lobbing“ probíhala od října 2022 setkání cílená na strategické plánování lobbingu, tvorbu sdělení pro média, budování vztahů s politickými a dalšími aktéry nebo dodržování etických pravidel. Projekt rovněž podporoval networking a výměnu zkušeností mezi organizacemi s podobnými cíli a zájmy.

Zdroj: Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS“}]] 

​ 

Napsat komentář