Pošta dostala pokuty téměř za milion

Česká pošta (ČP) loni dostala od Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) pokuty v souhrnné výši 965 000 korun. Největším prohřeškem bylo nedoručování zásilek na adresu. O rok dříve podnik dostal za podobná pochybení pokuty v součtu za 542 000 korun. Úřad to uvedl v pravidelné monitorovací zprávě. Podle pošty nešlo o systémové chyby, ale pochybení jednotlivých pracovníků nebo pracovišť a podnik u nich zjednal nápravu.

Neplnění zákonné povinnosti pošty každý pracovní den učinit alespoň jedno dodání na adresu každé fyzické nebo právnické osoby se týkalo 15 správních řízení. “Neplnění stanovených podmínek při dodávání poštovních zásilek úřad považuje za nejzávažnější pochybení České pošty. Jde o nedostatky, které se v některých lokalitách vyskytují opakovaně. Na tuto oblast proto úřad zaměřil svou pozornost při zvýšeném počtu kontrolních akcí, které prokázaly četná pochybení,” uvedl ČTÚ.

Z hlediska celkového množství přepravovaných zásilek se zjištěné nedostatky podle mluvčího pošty Matyáše Vitíka dotýkají pouze zanedbatelného počtu případů. “Jak konstatoval sám ČTÚ v citované monitorovací zprávě, až na konkrétní jednotlivé nedostatky Česká pošta své zákonné povinnosti vyplývající jí z udělené poštovní licence v roce 2022 plnila. Za zmínku stojí i pokles celkového počtu reklamací a fakt, že reklamováno bylo pouze cca 0,05 procenta zásilek. ČP v roce 2022 také dosáhla úspěšnosti 93,03 procenta prioritních zásilek doručených v den následující po podání,” dodal.

Sedm pravomocných rozhodnutí regulátor vydal v řízení o přestupku spočívajícím v nesprávném úředním doručování, kdy na uložených zásilkách v rozporu s právními předpisy nebyla odtržena úřední výzva s poučením adresáta a zanechána v místě dodání.

Zbývající pravomocná rozhodnutí byla vydána ve věci zacházení s poštovní zásilkou v rozporu s uzavřenou poštovní smlouvou, kdy nebyla respektována sjednaná dosílka, případně byla poštovní zásilka určená do vlastních rukou výhradně jen adresáta dodána neoprávněnému příjemci.

Úřad také České poště udělil pokutu za to, že ve lhůtě nepředala informace o změnách v poštovní síti týkající se dočasného uzavření provozovny a dále v řízení o přestupku podle zákona o ochraně spotřebitele, kdy Česká pošta nezajistila, aby v provozovně byl po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamace.

Česká pošta se potýká s úbytkem objemu doručovaných zásilek v rámci základních služeb. Například počet doručených zásilek do dvou kilogramů klesl loni meziročně téměř o desetinu na 134 milionů, počet přepravených poštovních poukázek pak o 17 procent na 16,8 milionu. Důvodem je přechod zákazníkům k elektronické komunikaci i službám.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS 

​ 

Napsat komentář