Jihomoravští učitelé budou připraveni na digitální budoucnost

Jak pracovat s moderními nástroji ve výuce se naučí pedagogové z jižní Moravy v nové učebně digitálních kompetencí ve VIMu – Vzdělávacím institutu pro Moravu. Učebna je vybavena nejmodernější 3D tiskárnou, virtuální realitou, laserovým plotrem nebo dronem.

Prostory pro vzdělávání učitelů jsou navrženy tak, aby podporovaly flexibilitu, spolupráci a inovaci. Vzdělávací akce budou zahrnovat frontální výuku i interaktivní workshopy. Mezi připravovaná témata patří např. využití AI při přípravě hodin, nauka v oblasti softwarového vybavení, robotické a programovací učební pomůcky nebo práce s audiovizuální technikou.

„Technologie se posouvají dopředu hrozně rychle a školy na to musí reagovat. A to se podaří jenom díky dobrým učitelům, kteří s moderními technologiemi umí pracovat. Mezi učiteli je obrovské množství těch, kteří se chtějí dál vzdělávat a posouvat. A my jsme tady dnes proto, že jim v tom chceme pomoct,“ uvedl Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje.

Vybudování učebny reaguje na připravovanou výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která počítá s finanční podporou pro vzdělávací kurzy v oblasti digitálních kompetencí. „Ministerstvo školství právě dokončuje projekt AIDIG, díky kterému bychom mohli získat několik milionů korun na vzdělávání pedagogů v oblasti digitálních technologií. Jihomoravští učitelé by pak měli vzdělávací akce plně hrazeny z dotačních prostředků. Školy navíc již disponují potřebným vybavením, jehož nákup byl zahrnut v jiném dotačním programu. Půjde tedy o to, naučit pedagogy zakomponovat vybavení prakticky do výuky,“ vysvětlila Leona Sapíková, ředitelka VIM – Vzdělávacího institutu pro Moravu.

Celkové náklady na vybudování učebny včetně pořízení nejmodernějšího vybavení jsou ve výši přibližně 550 tisíc Kč a zahrnují také drobné stavební úpravy.

TZ/JMK

Zdroj: eGOVERNMENT.NEWS  

​ 

Napsat komentář